Nieuw Kerkelijk Peil onderzoekt negen kernkwaliteiten, die samen een breed beeld geven van de vitaliteit van jouw gemeente. Maar hoe werkt het proces? Dat beschrijven we op deze pagina.

Het proces in stappen

1. Je meld je gemeente aan

De eerste stap is natuurlijk dat je jullie gemeente aanmeld voor Nieuw Kerkelijk Peil. Dat kan via deze link.

2. Je ontvangt een onderzoekspakket

Neem je als gemeente deel, dan krijg je een onderzoekspakket toegestuurd. Het onderzoekspakket bestaat uit enquêteformulieren en andere dingen die je nodig hebt om een goede enquête te kunnen uitvoeren. Je krijgt je eigen unieke kerkcode, waarmee je de enquête online kunt invullen en bekijken.

We helpen met teksten voor nieuwsbrieven en ander promotiemateriaal, zodat je in de gemeente bekend kunt maken dat jullie NKP gaat uitvoeren.

3. Gemeenteleden vullen een vragenlijst in

Je organiseert als kerk een aantal enquêtemomenten met gemeenteleden. Tijdens deze momenten vullen zij de enquête in. Invullen duurt ongeveer dertig minuten. De enquête kan zowel online als op een papieren formulier worden ingevuld.

Om rekening mee te houden:

  • Voor de organisatie heb je een team van drie á vier coördinatoren nodig. Zij helpen met onder meer de informatievoorziening en het verspreiden en inzamelen van de enquêteformulieren. Zij ontvangen hiervoor na aanmelding de benodigde informatie.
  • Er moeten minstens vijftien leden van de gemeente aan de enquête meedoen voor een representatief resultaat.
  • De enquête is bedoeld voor mensen van vijftien jaar of ouder.
  • Je kunt een online link verspreiden bij de mensen die bij uw kerk betrokken zijn.
  • Vul de enquêtes zoveel mogelijk gezamenlijk in. Door samen de enquête in te vullen onderstreep je dat je samen onderweg bent.
  • Het heeft de voorkeur dat je één gezamenlijk enquêtemoment plant tijdens of rondom een zondagse kerkdienst. Dit samen doen is belangrijk. Wij geloven dat de stem van God door de stemmen van alle deelnemers kan klinken.

4. Analyse van de ingevulde vragenlijsten

Nadat de papieren enquêtes naar ons zijn opgestuurd, worden alle ingevulde enquêtes vervolgens geanalyseerd. Daarna krijg je als gemeente een breed overzicht wat jullie in huis hebben als gemeente. Dit noemen wij ‘vitaliteit’. Daarbij gaat het om veel meer dan het hebben van een vol kerkgebouw op zondag. Wij onderscheiden negen kernkwaliteiten van vitaliteit

5. Jullie ontvangen een profiel van de gemeente

Je krijgt als kerk een link naar een digitaal profiel van jullie gemeente. Dit profiel kun je digitaal inzien, maar je kunt het profiel ook downloaden en als papieren versie printen en verspreiden.

In dit gemeenteprofiel zijn alle onderzoeksresultaten overzichtelijk met behulp van tekst en infographics bijeengebracht.

Bekijk hier een voorbeeldprofiel van de (fictieve) gemeente De Samenwerking.

Wat kost Nieuw kerkelijk peil?

Bij aanmelding betaal je een vast bedrag van €350 per gemeente. Daarnaast wordt er €3 per formulier in rekening gebracht. We maken een onderscheid tussen papieren en online formulieren: Je betaalt per besteld papieren formulier en per ingevuld online formulier. De kosten van de formulieren worden achteraf apart gefactureerd.