‘We denken bij een goed gesprek al snel aan diepgaande communicatie, maar ik denk dat de kerk leeft van korte gesprekjes’ vindt Ingrid Plantinga. Ingrid begeleidt en adviseert gemeenten op het vlak van geloofsopvoeding en geloofsleren. Ook is ze projectleider van de website Leren in de kerk. Wat is haar visie op kerkzijn in crisistijd, hoe houden we verbinding?

Waarom vind je goeie gesprekken voeren in de kerk zo belangrijk?

‘Bij de koffie aan een tiener vragen wat zijn leukste schoolvak is. Een compliment geven aan een kind dat een mooie tekening heeft gemaakt tijdens de dienst, ‘Fijn om u weer te zien’ tegen een oudere dame. Bij een gesprek denken we al snel aan diepgaande communicatie, maar ik denk dat de kerk leeft van dit soort korte gesprekjes. De ander zien en even voelen dat we bij elkaar horen, dat is zo belangrijk.’

Hoe werk jij concreet aan goede gesprekken in de kerk?

‘In het tienermateriaal Belong op lerenindekerk.nl ligt de focus op relatie. De verbinding met God, maar ook die met elkaar. Door korte gesprekjes, samen zijn en leuke spelvormen, ervaren dat we bij elkaar horen in de gemeente. Zo komen we samen de crisis wel door.’

'We denken bij een goed gesprek al snel aan diepgaande communicatie, maar ik denk dat de kerk leeft van korte gesprekjes.'

Een vraag van een kaartje uit de Goed-gesprek-box is: ‘Welke gebeurtenis staat jou bij in jullie gemeente en waarom?’

Tijdens een avondmaalszondag namen we de tieners apart. Een groepje jongens ging in gesprek met een man van boven de 80 en een groepje meiden met een dame van diezelfde leeftijd. Er was cola en koek en de tieners hadden van te voren gespreksvragen bedacht. Ze vroegen de senioren van alles over hun geloof en leven.

Het mooiste vond ik dat de man na dit gesprek naar mij toe kwam en zei: ‘Ik heb van de tieners begrepen dat ze het niet altijd leuk vinden in de kerk, kunnen we daar niet wat aan doen?’ Door het gesprek ontstond er een wederzijds verlangen om elkaar ruimte te geven!

Goed-gesprek-box

Met de Goed-gesprek-box ga je in gesprek met je kerkenraad, diaconie, commissie, jeugd- of kindergroep. De box bevat gesprekskaartjes, suggesties voor gebruik en een handreiking voor een bijeenkomst. De Goed-gesprek-box is een hulpmiddel om elkaar te begrijpen, naar elkaar te luisteren, vragen te stellen en benieuwd te zijn naar wat de ander drijft en denkt. Koop hem nu in onze webshop!

ga naar goed-gesprek-box