Sinds april 2021 is Pieter Messelink betrokken bij een buurtkamer in zijn wijk Holtenbroek (Zwolle). Elke vrijdagmorgen drinkt hij er koffie met buurtbewoners. Per 1 januari 2022 werkt Pieter voor Kerkpunt. Daarin begeleidt hij kerken op het gebied van missionair kerk-zijn, discipelschap en integral mission. Wat is zijn visie op kerkzijn in deze turbulente tijd en het belang van goede gesprekken?

Wat is voor jou het belang van goede gesprekken voeren?

“In de afgelopen (corona-)jaren heb ik veel gesprekken gevoerd met mensen in kleine groepen en ook 1-op-1. Het helpt enorm om je verhaal te kunnen delen. Naast mijn echtgenote heb ik een paar goede vrienden met wie ik als ik met ze in gesprek ga direct weer op het ‘oude niveau’ zit. Ik heb geleerd om van mijn hart geen moordkuil te maken. Ook dat waar ik echt mee worstel, dingen waar ik me voor schaam, leg ik op tafel. Door kwetsbaar te zijn in gesprekken met anderen, komt er zicht op Gods richting uit de moeite. Heel helend. Juist in ons mooie geloof van genade en vergeving kunnen we onszelf zonder risico blootgeven en komt er verlossing.”

“Mijn beste gesprekspartner is overigens Vader zelf. Naar het voorbeeld van Jezus trek ik me regelmatig terug voor een gesprek van Vader tot zoon. Dan ontvang ik bevestiging, richting, en ook aansporing om het net eens aan de andere kant uit te gooien of dat juist niet te doen.”

“Mijn verlangen voor de kerk is dat we met elkaar in verdiepende relaties staan en een cultuur van openheid, eerlijkheid en kwetsbaarheid scheppen. Als we dat meer leren, hebben we echt iets te bieden in een wereld die steeds harder wordt.”

Wat is jouw verlangen voor de kerk als het gaat om goede gesprekken voeren?

“Mijn verlangen voor de kerk is dat we met elkaar in verdiepende relaties staan en een cultuur van openheid, eerlijkheid en kwetsbaarheid scheppen. Als we dat meer leren, hebben we echt iets te bieden in een wereld die steeds harder wordt.”

Onze Goed-gesprek-box bevat gesprekskaartjes om samen in de kerk in gesprek te gaan. We leggen Pieter een vraag op één van de gesprekskaartjes voor: Hoe vaak deel jij iets van je geloof met anderen?

“In de buurtkamer in Holtenbroek kom ik met nieuwe mensen in contact. Tijdens het koffiedrinken op vrijdagmorgen komt vaak van het één het ander. Als ik er oor voor heb, is er altijd wel een haakje om iets te delen van de hoop waaruit ik aan het putten ben. Vaak is dat indirect: dan gebruik ik Bijbelse woorden in een reactie op een opmerking. Er zijn best veel gespannen bezoekers, ook door de lange coronacrisis. Dat uit zich soms in negativiteit en ruzie. Ik zeg dan: ‘Probeer niet negatief op elkaar te reageren, maar overwin het kwade door het goede.”

De komende tijd staat Kerkpunt in het teken van met elkaar in gesprek gaan. We willen je inspireren om de verbinding met elkaar als gemeente van Christus te blijven zoeken. Zeker in deze tijd van minder ontmoetingen en misschien toenemende meningsverschillen. Een goed gesprek is een waardevol moment van aandacht en begrip voor elkaar.

Lees meer