Collegiale intervisie is in bijna elke beroepsgroep een normaal verschijnsel. De wijsheid en ervaring van collega’s helpen in vraagstukken uit je eigen praktijk. Je leert van nadenken over en reflecteren op elkaars vragen

Begeleide intervisie

Professionele begeleiding verhoogt de waarde van deze intervisie met vragen die de vanzelfsprekendheid doorbreken en met een goede spelverdeling tussen de deelnemers.  Kerkpunt biedt die begeleiding.

Ervaringen van deelnemers 

Vanaf mijn verhuizing naar Kampen in 2021 draai ik mee in intervisiebijeenkomsten met mijn collega’s uit de regio. De bijeenkomsten ervaar ik als prettig en zinvol. Natuurlijk probeer ik zelf te reflecteren op mijn functioneren als predikant. Maar het ontvangen en geven van feedback en het delen van expertise als collega’s beleef ik als waardevol. De professionele leiding van Wilma Koopman, die de voortgang van het gesprek bewaakt en op het juiste moment de juiste vragen stelt, vind ik van wezenlijk belang voor de kwaliteit van de bijeenkomsten. 

Jaco Weij (predikant NGK Kampen) 

Het oog ziet van zich af. Daarom heb je anderen nodig om naar jezelf te kijken. Intervisiebijeenkomsten helpen daarbij. De collega’s helpen me om zicht te krijgen op mijn rol als predikant. Bespreken van een casus, ingebracht door wie dan ook, geeft steeds meer zicht op mijn gedrag, mijn (vaak onbewuste) opvattingen en overtuigingen. Door de intervisiebijeenkomsten heb ik beter in de spiegel van mijn werkzaam leven kunnen kijken en word ik in staat gesteld om sommige delen van mijn menszijn op te poetsen. Uiterst waardevol! Ook de deskundige leiding van Wilma Koopman. Zij draagt eraan bij dat we naar elkaar luisteren en elkaar bevragen. Een professionele gids in een gezamenlijke ontdekkingstocht.  

Jan uit de Bosch (NGK Heerenveen) 

Interesse? 

Kerkpunt begeleidt al jaren enkele intervisiegroepen voor predikanten. Wil jij in jouw regio ook een intervisiegroep met een deskundige coach? Neem dan contact op met Klaas Quist of Willem Smouter en informeer naar de mogelijkheden en kosten.  

 

Wil je meer weten?
Neem contact op met Klaas Quist

klaas.quist@kerkpunt.nl 085-1045 111

Wil je meer weten?
Neem contact op met Willem Smouter

willem.smouter@kerkpunt.nl 0651069620