Elk jaar worden er weer nieuwe diakenen benoemd. Vaak zijn het jonge mannen en vrouwen zonder eerdere ervaring. Een duidelijk inwerkprogramma helpt hen bij het maken van een goede start. En dat komt het werk van de diaconie en gemeente zeker ten goede.

Eerste indruk telt

De eerste indruk is vaak heel erg bepalend. Dat geldt ook voor het beeld dat nieuwe diakenen van de diaconie krijgen. Je kunt daar positief aan bijdragen door diakenen bewust in te werken. Zo neem je nieuwe diakenen mee in het werk van de diaconie. Dat heeft een aantal voordelen. Allereerst help je nieuwe diakenen zich sneller op hun gemak te voelen. Het versterkt het gevoel dat ze onderdeel worden van het diaconale team. Verder voelen diakenen zich eerder zeker over de dingen die ze moeten weten en is sneller duidelijk wat er van hen wordt verwacht. Dat is prettig voor een diaken, maar het komt ook het diaconale werk en daarmee de gemeente ten goede.

Nieuwe ouderlingen en diakenen

Ouderlingen en diakenen maken deel uit van een team dat samen aan het werk is in de gemeente. Ze zullen elkaar vaak tegenkomen en elkaars werk versterken en ondersteunen. Plan daarom samen met de kerkenraad een inwerkavond voor alle (nieuwe) ouderlingen en diakenen. Op een dergelijke bijeenkomst komen de volgende vragen aan bod:

 • Wat is de visie van onze gemeente (waar willen we heen)?
 • Wat houdt het werk van de ouderling en diaken op hoofdlijnen in? Waar zit het verschil en hoe werken we in onze gemeente samen?
 • Hoe functioneren de kerkenraad en diaconie (denk aan vergaderstructuur, gewoonten)?
 • Hoe informeren we elkaar en werken we samen in beleid en praktisch, bijvoorbeeld binnen de wijken?

Inwerken van nieuwe diakenen

Daarnaast is het goed om in een apart overleg de nieuwe diakenen mee te nemen in het werk van de diaconie. Daarin kun je duidelijk het doel van de diaconie neerzetten: bouwen aan een diaconale gemeente.

Een actueel diaconaal plan kan hierbij behulpzaam zijn. Het helpt om nieuwe diakenen mee te nemen in de visie en de plannen van de diaconie. Ook is het een perfect moment om als diaconie weer eens even stil te staan bij de vraag: waar willen we over een aantal jaren staan met de diaconale gemeente en hoe werken we daar de komende jaren concreet naar toe?

Daarnaast helpt een actuele versie van het handboek van de diaconie nieuwe diakenen praktisch op weg. Dit handboek bevat alles met betrekking tot de praktische organisatie van het diaconale werk. Denk aan allerlei afspraken en procedures rondom vergaderingen, steunverlening en financiële reserves,. Voor nieuwe diakenen is niets vanzelfsprekend. Het is daarom goed om dit handboek samen met hen door te nemen.

Andere zaken die tijdens dit overleg aan bod komen zijn:

 • De wijze van vergaderen.
 • De structuur van de gemeente, de rol van diaconaat en de diaken daarbinnen.
 • Doel en inhoud van het diaconale bezoek.
 • Wat is de plek van gebed en Bijbellezen daarin?
 • Hoe plan je je bezoeken.
 • Hoe rapporteren we op de vergadering?
 • Taken op de zondag en rondom het avondmaal.

Maak aan het eind afspraken over het vervolg van de inwerkperiode. Het is belangrijk dat nieuwe diakenen weten bij wie ze met hun vragen terecht kunnen. Stel een ‘mentor’ of contactpersoon aan en kies daarvoor bij voorkeur iemand die goed kan overdragen.

Afronden inwerkperiode

Voer aan het eind van de inwerkperiode een gesprek met de nieuwe diaken. Heeft deze voldoende informatie ontvangen? Zijn alle belangrijke zaken aan de orde geweest? Is duidelijk wat er de komende tijd verwacht wordt? Zijn er nog vragen of zaken die extra aandacht nodig hebben? Voelt de diaken zich op zijn/haar gemak in de nieuwe rol?

Concrete tips

 • Geef je op voor een classicaal of regionaal georganiseerde training voor nieuwe ambtsdragers. Is zo’n training er in jouw classis of regio nog niet? Neem dan contact op met ons op en vraag naar de mogelijkheden.
 • Volg als diaconie de videocursus ‘Bloeiend diaconaat’. In drie avonden ga je aan de slag in je eigen gemeente, met behulp van een praktisch werkboek, diverse uitdagende verwerkingsopdrachten en een aantal korte videoclips.
 • Voer een ‘exitgesprek’ met aftredende diakenen. In zo’n gesprek staan twee vragen centraal: Hoe heeft de diaken zijn/haar tijd bij de diaconie ervaren en welke zaken kunnen verbeterd worden? Deze input kan waardevol zijn voor de diaconie.
 • Informeer diakenen over de mogelijkheden van Kerkpunt en wijs ze op de maandelijkse nieuwsbrief.

Wil je meer weten?
Neem contact op met Derk Jan Poel

derkjan.poel@kerkpunt.nl 0683944555