Jongeren ontwikkelen hun ideeën over hun plek in de samenleving aan de hand van de veranderingen die gaande zijn op dit moment. Om de jeugd te blijven bereiken, zullen wij mee moeten bewegen. Daarom stellen wij periodiek de Jeugdtrends vast die wij waarnemen op het gebied van maatschappij, relaties en geloof. Daarin kijken we vooruit naar de kansen die deze trends ons bieden in het contact maken en houden met jongeren. Zo hopen wij iedereen die met jonge mensen optrekt te inspireren en handvatten te bieden voor hun mooie taak.

Jongeren willen wortelen in tijden van chaos

Jongeren houden van plekken waar ze zich thuis voelen. Plekken waar ze zichzelf kunnen zijn. Ze verlangen naar een geworteld leven in een chaotische wereld. Ze verlangen naar een leven met de zekerheden die vroeger vanzelfsprekend waren. Ze realiseren zich dat de wereld chaotisch is en vinden het moeilijk om daarmee om te gaan.

Geworteld zijn in deze chaos betekent voor hen heel concreet een leven met een eigen huis, een relatie en goede vrienden.

In de samenleving waarin ze opgroeien ligt de nadruk op het individu. De keerzijde daarvan wordt steeds zichtbaarder onder jongeren. Het idee leeft dat je moet voldoen aan bepaalde kwaliteiten; dat je het zelf moet maken in dit leven. Veel jongeren vragen zich regelmatig af: ben ik wel goed genoeg? Mag ik bestaan? De een maakt zich daarbij klein, de ander maakt zich juist heel groot.

Wat jongeren nodig hebben, zijn plekken om het leven te oefenen. Plekken waar falen en mislukken erbij horen. Waar je fouten mag maken zonder dat die fouten vast worden gelegd of je er keihard op wordt afgerekend. Plekken waar ze echte influencers ontmoeten die laten zien dat het leven niet perfect is. Kerken kunnen zulke plekken zijn. Juist in kerken kan zichtbaar worden dat jongeren niet slechts individu zijn, maar dat ze onderdeel zijn van een gemeenschap. Als individu heb je dus niet alle grip of controle op je leven. We mogen leven vanuit de wetenschap dat we gegrepen zijn door Gods liefde. En van daaruit zijn ook jongeren uitgenodigd om impact te hebben op de plek waar ze leven.

Jeugdtrends 2024

In de Jeugdtrends 2024 beschrijven we de volgende zes trends:

Trend 1: Verlangen naar huisje-boompje-beestje
Trend 2: Vrienden belangrijkste voor vreugde in leven en kerk
Trend 3: Druk om succesvol te zijn
Trend 4: Jongeren zien evangelie als ‘God voor hen’
Trend 5: Schermcultuur zorgt voor brokkelbrein
Trend 6: Groeiende onzekerheid bij jongeren over genderidentiteit

Je leest hier meer over via de downloads hieronder.

Jeugdtrends 2024 Onderzoeksrapport bij Jeugdtrends 2024

Webinar Jeugdtrends 2024

Op 19 juni organiseren we een webinar over de jeugdtrends voor iedereen die met jongeren werkt in de kerk. Dan lanceren we ook een handreiking hoe je met die trends aan de slag kunt gaan. Meld je hieronder aan. Deelname is gratis.

 

Over de Jeugdtrends

de Jeugdtrends zijn gestart in 2014 als initiatief van het NGK Jeugdwerk. Paul Smit was jarenlang de trekker hiervan. Sinds 2017 komen de Jeugdtrends tot stand in samenwerking met verschillende kerkelijk jeugdwerk organisaties en jeugdwerkers in gemeenten. Deze trends stellen we vast na gesprekken met verschillende kerkelijke jeugdwerkers. Daarna vragen we feedback van jongeren zelf. Zo maken we een momentopname van de leefwereld van jongeren die opgegroeid zijn in de kerk.

Eerdere versies van de Jeugdtrends