Heb jij je wel eens afgevraagd waarom we kinderen vooral verhalen vertellen, bij tieners kennis overdragen en jongeren een openbare geloofskeuze laten maken? In de kerk en in het jeugdwerk hebben we standaardmanieren en -materialen ontwikkeld om met specifieke leeftijdsgroepen om te gaan. Wij geloven dat er per leeftijdsgroep veel meer kansen liggen voor geloofsontwikkeling!

Kind

Wij zien het als een gemiste kans om kinderen van acht tot elf jaar alleen losse bijbelverhalen te vertellen. Op deze leeftijd kunnen ze namelijk al zo abstract denken dat ze het grotere plaatje van de historische context en grote lijnen in de Bijbel kunnen begrijpen. En hun nieuwsgierigheid zorgt ervoor dat ze dat soort informatie gretig opnemen en onthouden.

Het opdoen van kennis en inzicht past heel goed bij deze leeftijd. Kinderen in deze leeftijdsfase hebben een natuurlijke nieuwsgierigheid, zijn dol op feitjes en houden ervan om te worden uitgedaagd in bijvoorbeeld quizjes. Een uitgelezen kans dus om hen meer bij te brengen over de Bijbel!

Het materiaal van Spoorzoeken in de Bijbel van onze website Leren in de kerk sluit hier heel goed bij aan. Kinderen krijgen thuis, op school en in de kerk meestal losse bijbelverhalen te horen. Maar ze hebben vaak geen idee hoe die verhalen met elkaar in verband staan en hoe de bijbelse historie in elkaar zit. Dat wil het materiaal van Spoorzoeken in de Bijbel hen nu juist wel meegeven. Het materiaal is geschikt om te gebruiken voor bijvoorbeeld kinderclub of -catechese. Bij het programma hoort een grote tijdlijn van de Bijbel.

Meer informatie over Spoorzoeken in de Bijbel

Tiener

Traditioneel ligt het zwaartepunt van geloofsleren in de tienerleeftijd. Dit is eigenlijk best bijzonder, want tieners en kennisoverdracht is geen ideale combinatie. Het herhalen en opdoen van kennis past veel beter bij jongere kinderen (8-11 jaar). Met tieners kun je beter focussen op andere vormen van geloofsleren. De vragen die hen bezighouden (wie ben ik? – waar hoor ik bij? – hoe doe ik ertoe?) zijn geweldige aanknopingspunten om de kern van het evangelie dichtbij te brengen. Leg dus de focus op de levensvragen die voor tieners relevant zijn en koppel die aan de geloofsleer.

Het materiaal van Belong sluit aan bij deze visie. Belong is bedoeld voor tienergroepen in de kerk, met een focus op de gemeenschap en leefwereld van de tieners. Omdat het materiaal gericht is op geloofsinhoud én groepsvorming is het zowel geschikt voor tienercatechese als tienerclubs, of een combinatie van beide. Belong besteedt aandacht aan vier aspecten van geloofsleren: identiteitsontwikkeling, gemeenschapsvorming, ontwikkelen van vaardigheden en oriëntatie op geloven.

Meer informatie over Belong

Jongere

In de fase tussen puberteit en volwassenheid schuiven jongeren dingen als commitment en settelen voor zich uit. Terwijl belijdenis doen voor hen voelt als een prestatie, verlangen ze ernaar om rust te vinden bij God en niet zelf te hoeven kiezen of presteren. Slow reading is bijvoorbeeld iets dat goed past bij deze levensfase. Dit is een manier van ontdekkend bijbellezen waarin je wordt uitgedaagd om zelf de Bijbel te begrijpen en betekenis te geven in je dagelijks leven.

In het materiaal van OPEN komt de methode Slow reading aan bod. OPEN is geen standaard bijbelstudiemateriaal dat allerlei antwoorden geeft. Het is ontwikkeld voor jongerenkringen (18+), maar is ook geschikt voor eigen bijbelstudie.

Meer informatie over OPEN

Wil je toerusting over de kansen per leeftijdsgroep of kennismaken met de materialen van Leren in de kerk? Neem dan contact op met Ingrid Plantinga of Anko Oussoren.

Wil je meer weten?
Neem contact op met Anko Oussoren

anko.oussoren@kerkpunt.nl +31643754063

Wil je meer weten?
Neem contact op met Ingrid Plantinga

ingrid.plantinga@kerkpunt.nl +31 6 52851538