We zijn als mensen onderweg in deze wereld, Gods wereld. Op weg naar Zijn toekomst. Dat geeft zowel iets onzekers als een helder perspectief. Je bent als gelovige en als gemeente onderweg. Je weet niet wat je tegenkomt, je omgeving verandert en dat kan tot onzekerheid en vragen leiden. Het kan ook leiden tot verwondering, vreugde en nieuwe inzichten.

Wat kerken al heel lang onderweg tegenkomen zijn LHBTI-ers, en hoe zich daartoe te verhouden. Gesprekken hierover (of het ontbreken hiervan) kunnen leiden tot onzekerheid, pijn en moeite. Maar ook tot onverschilligheid of juist verwondering, en kan leiden tot nieuwe inzichten. Als de verscheidenheid zo groot is, hoe blijf je dan samen onderweg?

Als Kerkpunt bieden we aan om dit proces te begeleiden.

Wat doen we?

 • Door middel van een intake kijken we samen wat de vraag is van de gemeenschap. We denken mee en helpt ze stappen te zetten die richting geven. Elke gemeenschap is uniek, dat vraagt van ons maatwerk. We hebben diverse werkwijzen om met gemeenten aan de slag te gaan.
 • We zijn gericht op de hele gemeenschap.
 • Een belangrijk uitgangspunt is dat het over God en mensen gaat. Dat betekent ook dat we niet over maar mét LHBTI-ers spreken en hen betrekken in het proces.
 • Een avondvulling over LHBTI en pastoraat of LHBTI en jeugd behoort ook tot de mogelijkheden.

Resultaat van het proces

 • Gezamenlijk stappen zetten in een duidelijke richting.
 • Mensen leren elkaar beter begrijpen en hebben meer inzicht hoe men elkaar kan (ver) dragen.

De rol van Kerkpunt

Als Kerkpunt begeleiden we een goed en zorgvuldig proces. Kerkpunt heeft zelf geen standpunt over welk beleid een plaatselijke gemeente moet kiezen.

Wil je meer lezen, kijk hier voor het rapport van het studiedeputaatschap Homoseksualiteit en kerk en andere materialen.

 • Kerk en LHBTI – toolbox van studiedeputaatschap

  Veel kerken denken na over de rol van homo’s en lesbiennes in de gemeente. Voorjaar 2024 publiceerde een studiecommissie in de NGK hierover een rapport.

  Lees meer

Wil je meer weten?
Neem contact op met Renske Bakker

renske.bakker@kerkpunt.nl