Wat wil God doen met jouw gemeente in haar omgeving? Wat is Gods doel met de kerk? Het antwoord op die vragen bepaalt in belangrijke mate de uitstraling en relevantie van jullie als kerk in de buurt. Wordt jouw dorp of buurt beter omdat er een kerk is?

Evangelie delen

De kerk is geroepen het evangelie te delen in woorden en daden. Zodat mensen in haar omgeving mogelijk iets opmerken van de liefde van Christus. Die liefde wordt met de daad betoond. Daarom horen evangelie en sociale betrokkenheid, kerk en buurt niet los van elkaar. Dat is wat ‘integral mission’ beschrijft. Het is een manier van geloven, leven en kerk-zijn.

Het begint bij God

Om als kerk dicht bij de buurt te zijn, is het nodig dat we die roeping vanuit Gods missie begrijpen. Waar is God mee bezig en hoe wil Hij ons hierbij inschakelen? Wat is Gods doel met onze kerk in onze omgeving? Hoe sluiten we vervolgens hierop aan met wat we doen? Het begint dus bij God. Hij is bezig om alle relaties die door de zonde zijn aangetast, te herstellen. We noemen dit de missio Dei – Gods missie. God zet de eerste stap en stuurt ons vervolgens zijn wereld in om een bron van licht en barmhartigheid te zijn.

Ga integraal te werk

Als je in een Spaanssprekend Zuid-Amerikaans land in een winkel een ‘pan integral’ vraagt, krijg je een volkorenbrood. Een brood vol met het hele koren. Dit illustreert wat we bedoelen met integral mission. Een christen is altijd op missie. De aard van die missie is integraal, gericht op de hele mens en het hele leven. In de Bijbel zijn woord en daad een geheel en kunnen niet zonder elkaar. God is liefde, verkondigt liefde en geeft liefde. Daarom hebben we lief met ons hart, met ons verstand (hoofd), met onze woorden (mond). En we maken het praktisch met onze daden (handen). Integral mission is geen project, iets wat we erbij doen. Het is een levensstijl, een geïntegreerde manier van geloven, leven, werken en kerk-zijn.

De mensen dichtbij

Wat je gaat doen in de buurt wordt mede bepaald door de vraag wie de mensen zijn en wat hun noden zijn. Breng daarom je buurt in beeld. Vraag aan God: wat moeten we zien? Voor welke missionair-diaconale aspecten liggen er mogelijkheden? Gebruik literatuur, internet en contacten met de buurt. Luister naar de buurt tijdens gesprekken en ontmoetingen. Woon vergaderingen in de wijk bij.
Heb je helder wat de behoeften en noden van de buurt zijn? Dan begint het ermee dat je gaat houden van de wijk en bewogen bent met de mensen die er wonen. In de relaties die ontstaan, heb je vervolgens de mogelijkheid om missionair-diaconaal dienstbaar te zijn in je buurt.

Aan de slag

Wanneer je de buurt in kaart hebt gebracht, ontdek je makkelijker hoe je iets moet benaderen. Verbind erediensten met (de behoeften van) de buurt. Bid voor de buurt en haar mensen, voor praktische situaties en noden. Laat hen ook weten dat je als kerk voor hen bidt. Deel kleine en grote verhalen in de erediensten over wat God in en door ons heen doet. Verhalen inspireren en helpen. Maar trek het breder dan de erediensten alleen. Geloven doe je 24 uur per dag en zeven dagen in de week. Er zijn overal mogelijkheden.

Denk aan spontane acties zoals boodschappen doen voor een mindervalide, spelletjes met kinderen in het park, buurtgenoten uitnodigen voor een gezellige maaltijd.
Kijk naar wat je structureel kunt opzetten. Stel een ruimte beschikbaar waar voedselpakketten en kleding uitgedeeld worden, waar kinderen huiswerkbegeleiding en migranten taallessen kunnen krijgen. Waar mensen met rekeningen en hun belastingaangifte worden geholpen. Zorg dan dat er ook pastorale werkers aanwezig zijn voor gesprekken. Laat het ’hoe’ in lijn blijven met Gods missie. De gemeente is meer dan een sociale hulpverlenings-instantie, ze is instrument van Gods nieuwe leven en wereld. Die hoop verkondigen we met onze woorden en daden.

Kerk in de buurt

Laat je inspireren door de huiskamer van de wijk en andere mooie praktijkvoorbeelden.

Kerk in de buurt