Net als de natuur heeft ook de kerk haar eigen seizoenen. De gang van díe seizoenen wordt het liturgisch of kerkelijk jaar genoemd. En ook deze seizoenen hebben hun eigen betekenis en dynamiek.  Op deze pagina is materiaal voor de praktijk te vinden. 

Liturgisch (of kerkelijk) jaar: de indeling van het jaar, met de grote kerkelijke feesten als kernen (Kerstkring en Paaskring). Het kerkelijk (of liturgisch) jaar loopt niet gelijk op met het kalenderjaar, maar begint met de eerste Adventszondag (eind november, begin december) en eindigt op de laatste zondag voor Advent.

Het kerkelijk jaar is ontstaan vanuit de gedachtenis van de grote daden Gods in Christus. De structuur van het kerkelijk jaar wordt dan ook bepaald door de grote kerkelijke feesten: Kerst en Pasen. Aan deze beide feesten gaat een tijd van voorbereiding vooraf; bij Kerst is dat Advent, bij Pasen de Veertigdagentijd. Ná de feesten volgt een tijd van verwerking en doorwerking: de Epifanieëntijd bij Kerst en de Vijftigdagentijd bij Pasen. Pinksteren vormt de afsluiting van de Vijftigdagentijd. Ná Pinksteren volgt dan de zogenaamde Drie-eenheidszondag ofwel Trinitatis. Daarna volgen de zomer- en herfsttijd. Vanouds is de herfsttijd de tijd waarin de blik gericht is op de laatste dingen. Het slot van het kerkelijk jaar, eind november, is vervolgens gewijd aan het Koninkrijk Gods en de wederkomst.

Overzicht liturgisch jaar

In dit overzicht is de gang van het liturgisch jaar voor deze periode te vinden. Het begint met het laatste deel van het jaar 2022-2023. Na de laatste zondag van het kerkelijk jaar, vanaf de eerste zondag van Advent, begint vervolgens het overzicht van 2023-2024. Daarnaast is ook een overzicht van allerlei bijzondere gedenkdagen, doelzondagen en -weken opgenomen.

Bij het grootste deel van de vermelde dagen zijn liedsuggesties opgenomen. Om te beginnen zijn dat de liederen die in dezelfde periode op het rooster Lied van de Maand staan, daarbij komen ook andere suggesties.

Jaaroverzicht kerkelijk jaar 2023-24 Lied van de maand

Wil je meer weten?
Neem contact op met Anje de Heer

anje.deheer@kerkpunt.nl 0615176623