Wil je meer leren delen van je geloof? Wil je groeien als leerling van Jezus samen met anderen in je gemeente? Dan is het leer- en doetraject (missionair) discipelschap misschien iets voor jou. Dit traject wordt regionaal aangeboden aan groepen in kerken.

Meedoen in teams

Als gemeente stap je in met twee teams van 4 tot 6 mensen. Teamleden willen groeien in discipelschap. Eén van de teams bestaat uit mensen met een meer formele rol in de kerk, denk aan een voorganger, ouderling, diaken, kringleider, jeugdleider etc. Elk team heeft een leider en voor hen is er ook coaching.

Het traject

Het leer- en doetraject (missionair) discipelschap beslaat een periode van twee jaar. In die periode zijn er vier bijeenkomsten (op vrijdagavond vanaf 17:00 uur tot 22:00 uur). Als individu en team bepaal je zelf hoe je het geleerde wilt toepassen in de periode tussen de bijeenkomsten.

De volgende bouwstenen worden gebruikt (verdeeld over 4 seminars):

  • Bouwsteen 1 Werken aan een cultuur van discipelschap
  • Bouwsteen 2 Het vermenigvuldigen van missionaire leiders
  • Bouwsteen 3 Het leiden van kringen met een missionair doel
  • Bouwsteen 4 De beweging erin houden

Wil je weten wanneer er zo’n traject start? Check onze agenda. Of neem contact op met Pieter Messelink.

In dit traject leerde ik dat je mensen niet alleen een cursus moet aanbieden, maar dat je op een eenvoudige manier je leven met hen kunt delen zodat ze ook kunnen zien hoe je dingen in de praktijk brengt. Evelien, toerustend ouderling

Leer- en doetraject regio Amersfoort-Utrecht

In november start er een leer- en doetraject in de regio Amersfoort-Utrecht:

Bouwsteen 1: Vrijdagavond 19 januari 2024
Bouwsteen 2: Vrijdagavond 4 oktober 2024
Bouwsteen 3: Vrijdagavond 7 februari 2025
Bouwsteen 4: Vrijdagavond 3 oktober 2025

 

Team aanmelden

Wil je meer weten?
Neem contact op met Pieter Messelink

pieter.messelink@kerkpunt.nl