In Nederland geven jaarlijks circa 4,4 miljoen mensen hulp aan hun partner, familie, vriend of buur, die hulp nodig heeft vanwege lichamelijke, psychische, verstandelijke beperkingen of ouderdom. We noemen dit mantelzorg, wanneer die hulp meer is dan in de betreff ende relatie (als partner, ouder of bijv. huisgenoot) gebruikelijk is. Mantelzorgers geven zorg omdat zij een persoonlijk band hebben met degene voor wie zij zorgen. Het zijn dus geen beroepsmatige zorgverleners.

De bereidheid om voor elkaar te zorgen is groot. De  laatste jaren realiseren we ons meer en meer het belang van  mantelzorg, vooral ook omdat ouderen langer zelfstandig  blijven wonen. Mantelzorg vormt een belangrijk onderdeel  van de zorg. Het wordt ook wel het fundament van de  gezondheidszorg genoemd. Ook voor diakenen is mantelzorg  een punt van aandacht.

Wat is mantelzorg

Mantelzorg is:

 • de extra zorg (meer dan in een persoonlijke relatie gebruikelijk is);
 • die familieleden, vrienden, kennissen of buren vrijwillig en onbetaald verlenen;
 • aan personen in hun familie, huishouden of sociale netwerk met vrij ernstige fysieke, verstandelijke of psychische beperkingen.

Mantelzorg en vrijwilligerswerk zijn niet hetzelfde. Vrijwilligerswerk is een bewuste keuze. Als je met het vrijwilligerswerk start, is er nog geen emotionele band. Je kiest zelf hoeveel tijd je wilt besteden aan het vrijwilligerswerk en je kunt het werk op eigen initiatief ook weer beëindigen. Het werk biedt je ontspanning en de mogelijkheid om jezelf te ontplooien. Je doet dingen die je leuk en zinvol vindt om te doen. En door de contacten in het vrijwilligerswerk wordt je wereld groter.

Cijfers

 • 1 op de 3 Nederlanders van 16 jaar en ouder gaven in 2019 mantelzorg, dit zijn circa 5 miljoen mantelzorgers
 • 000 mantelzorgers mantelzorgers geven zowel langdurig (meer dan 3 maanden) als intensief (meer dan 8 uur per week) hulp
 • 9,1% van de mantelzorgers voelt zich zwaar belast (460.000 mantelzorgers)
 • Ongeveer 5 op de 6 mantelzorgers geniet van de leuke momenten van het zorgen
 • 1 op de 4 werknemers combineert betaald werk met mantelzorg
 • 1 op de 5 jongeren tussen 12 en 16 jaar groeit op met een chronisch ziek Zij ervaren een lagere kwaliteit van leven onder andere door bezorgdheid en gepieker over hun gezinslid. Daardoor hebben ze verhoudingsgewijs vaker last van inslaapproblemen, vermoeidheid en gevoelens van uitputting.

Een mantelzorger ben je als iemand in je omgeving waar je al een emotionele band mee hebt, zorg nodig heeft. In die zin overkomt het je. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag en kunnen die zorg niet zomaar beëindigen. Ook kun je als mantelzorger veel moeilijker kiezen wat je wel en niet wilt doen. Je doet ook dingen die je niet zo liggen, zoals bepaalde verpleegkundige handelingen. En door de intensieve zorg die je geeft, wordt je wereld vaak kleiner.

Zwaar

Een behoorlijk deel van de mantelzorgers voelt zich overbelast. Dat komt ook doordat een mantelzorger zichzelf vaak niet als zodanig herkent. ‘Het is toch logisch dat ik dit doe?’, hoor je vaak. Juist de relatie met degene voor wie je zorgt, kan het zorgen zwaar maken. Je ziet degene van wie je houdt steeds een beetje verder achteruit gaan. Of de communicatie wordt steeds lastiger. Je wordt je bewust van het veranderen van je toekomstperspectief. Door de relatie in de zorgsituatie, kun je er ook niet zomaar uitstappen. Het zorgen houdt niet op. Extra zwaar is het wanneer je zorg moet combineren met een baan, school of gezin.

Drempels

Toch vraagt niet elke mantelzorger even gemakkelijk om hulp. Daar zijn verschillende redenen voor:

 • De mantelzorger ervaart de verzorging als zijn of haar plicht.
 • Uit een gevoel van wederkerigheid: omdat degene voor wie ze zorgen ook zo veel voor hen heeft gedaan.
 • Omdat men zelf wil helpen nu het nog kan.
 • Soms zien mantelzorgers er tegen op om een gedeelte van hun privacy in te moeten leveren.
 • “Niemand zorgt zo goed als ik”. Vaak denken mantelzorgers dat zij de beste hulp geven.
 • Onwelwillendheid van de patiënt.

Stimuleer het netwerk

De mensen met wie iemand regelmatig contact heeft, zoals vrienden, familie of  gemeenteleden, kunnen een belangrijke steun zijn:

 • Met het netwerk kun je de zorg en de verantwoordelijkheid. Daardoor word het minder zwaar.
 • Je kunt als mantelzorger je verhaal bij hen kwijt en ervaringen delen.
 • Het kan een veilig gevoel geven dat er mensen zijn die de taken van je kunnen overnemen.
 • Een sociaal netwerk maakt je wereld als mantelzorger weer wat groter.

 

Wat kun je als diaconie doen?

Wat kun je als diaconie doen om  mantelzorgers te ontlasten? We geven een aantal concrete suggesties:

 • Zorg dat je goed in beeld hebt, wie in jouw gemeente mantelzorger is.
 • Biedt praktische ondersteuning met behulp van mensen  uit het netwerk. Biedt mantelzorgers de mogelijkheid  om een eredienst bij  te wonen als ze dat willen.
 • Deel praktische informatie die relevant is voor mantelzorgers. Denk aan  vormen van respijtzorg, mantelzorg  steunpunten en het mantelzorg
 • Ken je sociale kaart, zodat je kunt doorverwijzen (en begeleiden) naar  relevante regelingen, organisaties en  Zorg dat je een  doorverwijzing ook opvolgt.
 • Biedt emotionele steun  met begrip, erkenning, waardering  en aandacht. Bidt regelmatig voor  mantelzorgers
 • Heb ook oog voor de soms lastige financiële situatie van mantelzorgers.  Een extraatje via de diaconie is vaak  welkom! Help daarnaast bij het  aanvragen van bijvoorbeeld een  CIZ (centrum indicatiestelling zorg)  aanvraag of een aanvraag in het kader  van de WMO (wet maatschappelijke  ondersteuning).

Biedt praktische ondersteuning

In die ondersteuning gaat het vaak om praktische zaken zoals:

 • helpen met de administratie
 • hulp in de huishouding
 • zorg dat mantelzorgers één dienst kunnen bijwonen
 • de weekendboodschappen doen
 • een klus in huis of in de tuin
 • een keer op de (klein)kinderen passen

Schakel waar mogelijk anderen in. Geef als diaconie via het kerkblad informatie over mogelijke vormen van praktische ondersteuning voor mantelzorgers. En attendeer mantelzorgers op de verschillende ondersteuningsmogelijkheden die er zijn.