Cors is directeur van Kerkpunt. Kerkpunt bestaat vanaf 1 januari 2021 en is een fusieorganisatie van Diaconaal Steunpunt, Nederlands Gereformeerde Toerusting en Praktijkcentrum.

“Lokale kerken zijn voorproefjes van het Koninkrijk van God in onze samenleving.”

Naast zijn werk voor Kerkpunt is Cors monastiek-pionier bij IFES-Nederland.

‘Mijn hart gaat sneller kloppen bij het idee van lokale gemeenten als voorproefjes van Gods Koninkrijk. Het is mooi om samen met collega’s kerken daarin te stimuleren. De fusie van de GKV en de NGK biedt kansen om die dienstverlening nog beter te maken.’

Neem contact op:

E-mail LinkedIn Telefoon