Wij hebben een team van adviseurs met kennis en ervaring uit verschillende vakgebieden, die samen kerken van dienst zijn. Maak hieronder kennis met onze medewerkers.

‘Jeugdwerk is een ontmoetingsplek waar geleerd wordt om onderdeel te zijn van de geloofsgemeenschap van verschillende generaties.’

Anko Oussoren

'Ik wil mensen helpen hun geloof te leven en beleven op hun eigen vierkante meter.'

Pieter Messelink

'Liturgie is ons dankjewel aan de Schepper en alles wat Hij geeft. Zonder liturgie is er geen kerk.'

Anje de Heer

'Kom verder in kerk-zijn is voor mij: je als kerk verbinden aan mensen in je buurt en daarin trouw, gastvrij en gul te zijn.'

Derk Jan Poel

‘Als je het geloof van een kind serieus neemt, ontdek je als kerk een nieuwe wereld. Samen geloven is verrassend mooi!’

Ingrid Plantinga

'Mijn opgedane ervaring via Kerkpunt inzetten, vind ik een prachtige uitdaging. Ik hoop steeds goed te luisteren en daar de advisering op af te stemmen.'

Willem Smouter

Wij maken een punt van kerk-zijn

ons

‘Optrekken met jonge mensen opent kerkdeuren naar de toekomst.’

Paul Smit

'Jezus zegt dat wij de kinderen bij Hem moeten laten komen. Laten we ons daarvoor inspannen. Met liefde, aandacht en ontspannenheid.'

Christien de Ruyter

‘Ik word blij als ik leiders in de kerk verder kan helpen in het met vreugde leidinggeven aan de gemeente.’

Klaas Quist

'Kom verder in kerk-zijn betekent voor mij uitdelen in kleine dingen, om zo iets te laten zien van Gods grote plan voor de toekomst!'

Melanie Medendorp

‘Kom verder in kerk-zijn betekent voor mij je als gemeenschap durven laten inschakelen in Gods missie in deze wereld.’

Cors Visser