Wij hebben een team van adviseurs met kennis en ervaring uit verschillende vakgebieden, die samen kerken van dienst zijn. Maak hieronder kennis met onze medewerkers.

‘Kom verder in kerk-zijn betekent voor mij je als gemeenschap durven laten inschakelen in Gods missie in deze wereld.’

Cors Visser

‘Jeugdwerk is een ontmoetingsplek waar geleerd wordt om onderdeel te zijn van de geloofsgemeenschap van verschillende generaties.’

Anko Oussoren

'Ik wil mensen helpen hun geloof te leven en beleven op hun eigen vierkante meter.'

Pieter Messelink

'Liturgie is ons dankjewel aan de Schepper en alles wat Hij geeft. Zonder liturgie is er geen kerk.'

Anje de Heer

'Mijn opgedane ervaring via Kerkpunt inzetten, vind ik een prachtige uitdaging. Ik hoop steeds goed te luisteren en daar de advisering op af te stemmen.'

Willem Smouter

'Jezus zegt dat wij de kinderen bij Hem moeten laten komen. Laten we ons daarvoor inspannen. Met liefde, aandacht en ontspannenheid.'

Christien de Ruyter

‘Als je het geloof van een kind serieus neemt, ontdek je als kerk een nieuwe wereld. Samen geloven is verrassend mooi!’

Ingrid Plantinga

Het is gaaf te merken wanneer mensen met elkaar in gesprek gebracht worden zodat zij een impuls ervaren om verder te gaan met het werk in de gemeente.

Anita Harink

'Ik word blij van ontmoetingen waarin levensbeschouwing en spiritualiteit een plek krijgt. Daar begint voor mij kerk-zijn.'

Renske Bakker

Ik zie ernaar uit om met u samen te werken om het jeugdwerk in onze kerk te versterken en om jonge mensen te helpen om hun geloof te groeien.

Arjen Uil

'Kom verder in kerk-zijn is voor mij: je als kerk verbinden aan mensen in je buurt en daarin trouw, gastvrij en gul te zijn.'

Derk Jan Poel

Ik vind het fantastisch om wat ik zelf in theorie en praktijk heb geleerd weer door te geven aan anderen. Het wiel hoeft niet opnieuw te worden uitgevonden!

Jenne Minnema