Een noodfonds is een een fonds voor praktische diaconale hulp in acute nood. Op meer dan 75 plekken in Nederland zijn diaconieën al betrokken bij een (inter)kerkelijk noodfonds. Een kerkelijk noodfonds is laagdrempelig en biedt tijdelijk financiële of materiële hulp aan mensen die te maken hebben met geldnood door persoonlijke (familie)omstandigheden of het niet op tijd ontvangen van gelden van uitkeringsinstanties. De meeste kerkelijke noodfondsen werken interkerkelijk, waardoor krachten gebundeld worden in de samenwerking met andere organisaties en de lokale overheid.

Wat doet een noodfonds?

Een kerkelijk noodfonds biedt laagdrempelig tijdelijke financiële of materiële hulp aan mensen die door (familie)omstandigheden in geldnood verkeren. Een noodfonds:

  • is voor iedereen binnen de grenzen van de eigen burgerlijke gemeente;
  • helpt waar geen andere voorzieningen voor zijn;
  • werkt snel en zorgvuldig, aanvragen worden binnen één à twee dagen behandeld;
  • stemt af en werkt samen met hulpverlenende instanties met behoud van onafhankelijke positie;
  • stemt de eigen werkwijze en criteria af op de lokale context.

Doorverwijzen

Een kerkelijk noodfonds biedt dus geen structurele hulp of begeleiding. Wel kan een noodfonds doorverwijzen naar andere hulpverleningsorganisaties en mensen zo op weg helpen naar het juiste loket. Daarnaast kunnen hulpverleners ook mensen doorverwijzen naar het noodfonds. Het is daarom van belang dat er goede contacten zijn tussen het noodfonds en de diverse hulpverleningsorganisaties

Lokale overheid

Een kerkelijk noodfonds is aanvullend op het lokale armoedebeleid. Goed contact met de burgerlijke gemeente is van belang, zodat de noodhulp gegeven wordt in goed samenspel met de lokale overheid. Een noodfonds kan daarnaast mensen doorverwijzen naar de burgerlijke gemeente. Het gebeurt namelijk regelmatig dat er voorzieningen beschikbaar zijn waar mensen in armoede geen weet van hebben.

Zelf een noodfonds starten?

Steeds meer diaconieën kiezen ervoor om naast de eigen stille hulp samen met (alle) andere kerken in hun burgerlijke gemeente een kerkelijk noodfonds op te richten. Kerk in Actie ondersteunt kerken hierin met een toolkit.

Naar het stappenplan