In het eerste nummer van OnderWeg in 2023 heeft Klaas Quist geschreven over muziek. In het artikel zitten een aantal voorbeelden hoe je in de gemeente het gesprek met elkaar kunt aangaan over muziek in de kerk. De voorbeelden uit het artikel worden hieronder toegelicht.

Een muziekkring

De muziekkring bestaat op dit moment uit vier leden. Dat blijkt eigenlijk ideaal te zijn omdat zo voldoende tijd voor elkaars muziek is. Als ze bij elkaar komen heeft hun ontmoeting ongeveer het volgende verloop.

Iedereen deelt kort hoe het gaat. Wel en wee wordt gedeeld of waar je op dit moment mee bezig bent.

Om beurten wordt het lied dat is meegenomen geïntroduceerd. Waarom is dit lied of muziekstuk meegenomen. Er worden achtergronden bij het muziekstuk gegeven en eventueel aanwijzingen voor bij het luisteren. Hierna wordt het lied beluisterd.

Vervolgens geeft iedereen een korte reactie. In het gesprek dat ontstaat wordt de verbinding met de Bijbel gemaakt.

De muziek kan uit alle hoeken komen. Kerkmuziek, gospel, klassiek, moderne popmuziek, etc. Soms kiezen zij voor een thema, bijvoorbeeld filmmuziek of juist geen kerstmuziek.

Een van de deelnemers zegt: ‘We delen door de muziek zoveel. Het brengt ons heel snel, dankzij de muziek op de diepere zaken van het hart. Wij ervaren dat als uniek. We kunnen niet meer zonder.’

We delen door de muziek zoveel. Het brengt ons heel snel, dankzij de muziek op de diepere zaken van het hart. Wij ervaren dat als uniek. We kunnen niet meer zonder.

Gemeentebreed gesprek over muziek en liturgie

De muziek tijdens de liturgie kan ons verbinden en soms ook vervreemden. Hoe kan het toch dat een kerkdienst soms zo verschillend wordt beleefd? Wat gebeurt er en waarom?

Als je over dit soort vragen met elkaar in gesprek wilt, heeft collega Anje de Heer in samenwerking met de commissie Eredienst het programma ‘Vieren in de kerk’ ontwikkeld. Het programma bestaat uit drie onderdelen:

  1. Kerkdienst – in overleg met elkaar wordt deze voorbereid. Een van de predikanten van de commissie Eredienst gaat voor. Centraal staat het geschenk van het liturgisch samenkomen.
  2. Gemeenteavond – workshops, gesprek en ontmoeting met elkaar over de betekenis en beleving bij de liturgie
  3. Liturgische wandeling – een wandeling door het gebouw langs plaatsen en voorwerpen die een liturgische betekenis hebben. Daarbij is ook aandacht voor de zintuigen en de rol die zij hebben in onze geloofsbeleving..

Het programma ‘Vieren in de kerk’ levert een bijdrage aan het gesprek over liturgie en alles wat daarmee samenhangt. Hierdoor ontstaat meer inzicht en begrip en meer bewuster vieren.

Ga voor meer informatie naar ons gemeenteprogramma Vieren in de kerk

 

Het lied van Klaas

Toen ik dit lied voor het eerst hoorde, raakte het mij meteen. Dat heeft zowel met de tekst te maken, het arrangement en de zanger.

De titel en kernzin uit het lied Ain’t no grave, that can hold my body down zegt het voor mij krachtig. Er komt een dag dat ons dode lichaam wordt opgewekt. Er is niets dat dit kan weerhouden. Christus is mij hierin voorgegaan, ik mag hem daarin volgen.

Dat feestelijke vooruitzicht wordt muzikaal sterk neergezet. Het lied swingt en daar is alle reden voor. Een begrafenis is, hoe verdrietig ook, niet alleen een moment om te huilen. De dood is overwonnen! Er komt een dag dat ook dit lichaam zal opstaan. Er is uitzicht op leven met de Heer en allen die door Hem zijn opgewekt.

Er zijn vele varianten van dit lied. Russ Taff is een muzikant die weet hoe pijnlijk het leven kan zijn. Iets daarvan klinkt door in zijn versie van dit lied. Verdriet en vreugde wordt geïntegreerd. Hieronder de albumversie en een live versie van het lied.