Rond de zomer van 2020 is er door de voorlopers van Kerkpunt een onderzoek gedaan naar de gevolgen van corona op het kerkelijk leven.

Het doel van de peiling was om inzicht te krijgen in de manier waarop kerken omgaan met de uitdagingen waar ze door de crisis voor gesteld worden. Met behulp van deze peiling hopen we een beter beeld te krijgen van wat er in de kerken speelt en waar behoefte aan is. Zo kunnen we de kerken zo goed mogelijk van dienst te zijn in en na deze periode. Ook hopen we dat de resultaten mogen dienen als inspiratie of bemoediging. We hebben veel mooie tips en voorbeelden van initiatieven ontvangen, die we graag uitdelen.

We zijn blij met de respons die we hebben gekregen en delen nu graag de resultaten!

De resultaten zijn uitgebreid vastgelegd in een verslag en ook verkort weergegeven in een samenvatting en een presentatie.