Wat te doen als gemeenteleden elkaar door de coronacrisis hebben gemist? De kerkenraad van de Gereformeerde kerk te Kockengen heeft de afgelopen tijd ontmoetingsavonden met de Goed-gesprek-box georganiseerd voor de gemeente. Predikant Peter Zaadstra deelt met ons zijn ervaringen, hoe zagen die avonden eruit?

Verlangen naar ontmoeting

Zoals voor veel kerken ontbrak het de Gereformeerde kerk te Kockengen de afgelopen tijd aan mogelijkheden om elkaar als gemeenteleden te zien en te spreken. Peter: ‘Toen het einde van de coronamaatregelen en adviezen in zicht kwam, besloten we als kerkenraad ontmoetingsactiviteiten met voorrang op te pakken.’ Het idee dat hieruit voortkwam was drie (identieke) ontmoetingsavonden organiseren. De kerkenraad wilde de gemeente graag in het echt ontmoeten om met elkaar het geloof te delen, elkaar te inspireren en te enthousiasmeren. Ook wilde de kerkenraad de gemeenteleden weer met elkaar in gesprek brengen, na een periode waarin er in de samenleving verwijdering en polarisatie was te zien.

Samen in gesprek

Peter kwam daarna de Goed-gesprek-box op social media tegen. Hij koos deze als hoofdonderdeel voor de ontmoetingsavonden en bestelde vijf boxen. Vervolgens schreef hij een uitnodiging aan alle gemeenteleden om op één van de drie ontmoetingsavonden aanwezig te zijn. De insteek van de avonden was: veel ruimte voor koffie, ontmoeting en gesprek. Gemeenteleden hoefden zich niet voor te bereiden en de avond werd op tijd weer afgesloten met een hapje en een drankje.

'We kijken terug op goede gesprekken en waardevolle avonden. Die stimuleren ons om gelovig en blij gemeente van Christus te zijn' Peter Zaadstra

Waardevolle avonden

‘De avonden waren een succes met een mooie opkomst’, vertelt Peter: ‘De drie avonden trokken in totaal zeventig gemeenteleden, waaronder verrassend veel jongeren. Ook kwamen mensen die we een tijdlang minder hadden gezien. We spraken in groepen van zo’n zes personen aan de hand van de goede, gevarieerde, uitnodigende en open vragen uit de box.’

De gemeenteleden mochten zelf kiezen hoe ze met de gesprekskaartjes omgingen: beantwoord je de vraag zelf of leg je hem juist aan een ander voor? Als iemand de vraag te moeilijk vond, mocht het kaartje worden geruild. Peter: ‘Alles mocht, als je maar luistert naar en leert van elkaar. Dat bleek niet moeilijk – het werkt vanzelf. We hadden zelfs tijd te kort en vragen over voor nog meer avonden. Je lacht samen en ziet soms een traan. We kijken terug op goede gesprekken en waardevolle avonden. Die stimuleren ons om positief, met elkaar, gelovig en blij gemeente van Christus te zijn. Los daarvan ziet de Goed-gesprek-box er ook ‘gewoon’ goed uit: mooie kaarten, frisse kleuren. Van harte aanbevolen!’

Programma

De ontmoetingsavonden zagen er globaal zo uit:

  • 20.00 koffie, thee
  • 20.15 welkom, opening
  • 20.20 koffie- of theepauze
  • 20.35 ontmoeting en gesprek in groepen met de Goed-gesprek-box
  • 21.45 afsluiting met een hapje en een drankje

Ontmoetingsavond met de Goed-gesprek-box

Ook zo’n ontmoetingsavond organiseren in jouw gemeente met de Goed-gesprek-box? Dat kan heel goed. Je kunt de invulling van de Gereformeerde kerk te Kockengen als inspiratie gebruiken, maar er zelf ook een eigen invulling aan geven. De bijgevoegde handreiking in de Goed-gesprek-box geeft inspiratie voor werkvormen en toepassingen.

ga naar Goed-gesprek-box