In en door kerken kunnen mensen iets proeven van het Koninkrijk van God. Daarom maken wij een punt van kerk-zijn. Vanuit een levend geloof, met hart voor de kerk en met onze kennis en ervaring willen we jou inspireren en begeleiden. Om zo bij te dragen aan de toekomst van jouw kerk; voor de kerkgemeenschap zelf en voor de omgeving. Met elkaar komen we zo verder in kerk-zijn.

Missie

Onze missie is: het praktisch inspireren en ondersteunen van geloofsgemeenschappen zodat door hen heen het Koninkrijk van God zichtbaar wordt voor elkaar en in de samenleving.

Voor wie

Wij willen lokale kerken dienen door middel van inspiratie, advisering en begeleiding. We zijn er voor alle kerken en dragen met elkaar bij aan vitale geloofsgemeenschappen en een hoopvolle samenleving door geloof te leven en te beleven.

Wie zijn we?

Wij hebben een team van adviseurs met kennis en ervaring uit verschillende vakgebieden, die samen kerken van dienst zijn. Lees meer over ons op de medewerkerspagina.

Achtergrond

Kerkpunt is opgericht door de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken. Onze dienstverlening stopt niet bij die kerkgrenzen.

Kerkpunt bestaat sinds 1 januari 2021 en is een fusie van Nederlands Gereformeerde Toerusting (Predikanten Steunpunt, Kerkenraden Steunpunt, Jeugdwerk Steunpunt en Missionair Steunpunt), Diaconaal Steunpunt, het Praktijkcentrum. Vanaf 1 januari 2022 is steunpunt Liturgie onderdeel van Kerkpunt.

Financiën

Het werk van Kerkpunt wordt deels betaald via een landelijke afdracht (een quotum per lid). Voor 2022 is het quotum bedrag voor Kerkpunt vastgesteld op €4,12 per belijdend lid. Deze bedragen worden per drie jaar door de synode vastgesteld en door het deputaatschap Financiën & Beheer beheert. Hier vind je een overzicht van de vastgestelde quota bedragen en toelichting van deputaatschap Financiën & Beheer.