In en door kerken kunnen mensen iets proeven van het Koninkrijk van God. Daarom maken wij een punt van kerk-zijn. Vanuit een levend geloof, met hart voor de kerk en met onze kennis en ervaring willen we jou inspireren en begeleiden. Om zo bij te dragen aan de toekomst van jouw kerk; voor de kerkgemeenschap zelf en voor de omgeving. Met elkaar komen we zo verder in kerk-zijn.

Missie

Onze missie is: het praktisch inspireren en ondersteunen van geloofsgemeenschappen zodat door hen heen het Koninkrijk van God zichtbaar wordt voor elkaar en in de samenleving.

Voor wie

Wij willen lokale kerken dienen door middel van inspiratie, advisering en begeleiding. We zijn er voor alle kerken en dragen met elkaar bij aan vitale geloofsgemeenschappen en een hoopvolle samenleving door geloof te leven en te beleven.

Wie zijn we?

Wij hebben een team van adviseurs met kennis en ervaring uit verschillende vakgebieden, die samen kerken van dienst zijn. Lees meer over ons op de medewerkerspagina.

Achtergrond

Kerkpunt is opgericht door de Nederlandse Gereformeerde Kerken. Onze dienstverlening stopt niet bij die kerkgrenzen.

Kerkpunt bestaat sinds 1 januari 2021 en is een fusie van Nederlands Gereformeerde Toerusting, het Diaconaal Steunpunt en het Praktijkcentrum. Vanaf 1 januari 2022 is steunpunt Liturgie onderdeel van Kerkpunt. In 2023 heeft de stichting Jeugdleidersconferentie haar taken overgedragen aan Kerkpunt. Vanaf 1 januari 2024 is het inhoudelijke werk van de CGJO, jeugdwerk in een deel van de Christelijke Gereformeerde Kerken, overgegaan naar Kerkpunt.

Financiën

Het werk van Kerkpunt wordt deels betaald via een landelijke afdracht (een quotum per lid) van de NGK. Deze bedragen worden per drie jaar door de synode vastgesteld en door het deputaatschap Financiën & Beheer beheert. Hier vind je een overzicht van de vastgestelde quota bedragen en toelichting van deputaatschap Financiën & Beheer. Het jeugdwerk in CGK-kerken wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het deputaatschap Kerkjeugd en Onderwijs dat via de stichting CGJO bij Kerkpunt terecht komt. Daar is hier meer over te lezen.

Collectepresentatie

Wanneer je collecteert voor Kerkpunt kun je onderstaande Powerpoint gebruiken.

Beleidsplan 2024-2026

Gemeenschappen op trektocht in Gods wereld 

We zijn onderweg in Gods wereld, op weg naar Zijn toekomst. Dat geeft zowel iets onzekers als een helder perspectief. Je bent als gelovige en gemeente onderweg, je weet niet wat je tegenkomt, je omgeving verandert en dat kan tot onzekerheid en vragen leiden. Het kan ook leiden tot verwondering, vreugde en nieuwe uitzichten. We zijn niet zomaar onderweg, zelf een richting zoekend. We zijn onderweg in Gods wereld, op weg naar Zijn toekomst; en die staat vast! Daarbij gaat het niet alleen om Gods toekomst straks, maar ook; hoe ben je onderweg en leef je onderweg met God? Als Kerkpunt willen we lokale gemeenten inspireren, adviseren en begeleiden op die weg, als medemensen van die weg. Vandaar dat we voor deze synodeperiode kiezen voor de titel ‘gemeenschappen op trektocht in Gods wereld’. Hiermee bouwen we voort op het vorige (en eerste) meerjarenplan van Kerkpunt.

Download meerjarenbeleidsplan