Persoonlijke gegevens die aan Kerkpunt worden verstrekt, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Verstrekte persoonsgegevens worden alleen gebruikt om te kunnen informeren en adviseren en niet aan derden ter beschikking gesteld. Wanneer we gegevens voor een ander doeleinde willen gebruiken zullen we daarvoor toestemming vragen. De medewerkers van Kerkpunt zijn gebonden aan geheimhouding. We lichten dit toe in onze privacyverklaring.

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van zowel door (betrokkenen uit) gemeenten en kerkelijke samenwerkingspartners verstrekte persoonlijke informatie als data verkregen naar aanleiding van het gebruik van onze website.
We verzamelen persoonsgegevens via onze website www.kerkpunt.nl wanneer u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief of activiteit. Ook verzamelen wij persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van ons contactformulier. Daarnaast verzamelen wij persoonsgegevens wanneer u deelneemt aan een onderzoek of enquête via onze website.
Wanneer u als abonnee van onze nieuwsbrief uw e-mailadres aan ons hebt verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd, om u op de hoogte te brengen van ons werk en behaalde resultaten. Persoonsgegevens worden gebruikt wanneer wij uitvoering geven aan een overeenkomst (toerusting, begeleiding enz). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen doorgeven via info@kerkpunt.nl. Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten.

Kerkpunt gebruikt op de website geen cookies. Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld. Kerkpunt heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Zo zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daartoe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Voor vragen of opmerkingen over dit protocol kunt u contact opnemen met info@kerkpunt.nl.