Met deze themabox willen wij je inspireren om de verbinding met elkaar als veelkleurige gemeente van Christus te blijven zoeken. Ongeacht de verschillen in leeftijden, standpunten en achtergronden.

Deze themabox is voor jullie hele gemeente, maar kun je het best gebruiken in een kleine setting. Denk aan kerkenraden, diaconieën, kringen, werkgroepen of commissies en jeugd- en kindergroepen. Je kunt een grotere groep natuurlijk ook opdelen in kleinere groepen. Het doel is om naar elkaar te luisteren, elkaar te begrijpen, vragen te stellen en nieuwsgierig te zijn naar wat de ander drijft. Om open te praten over onze verschillen en elkaar steeds weer te vinden in wat ons samenbindt.

Deze themabox ‘Inspiratie of irritatie’, met als thema diversiteit, is een aanvulling op de Goed-gesprekbox.

 

7,50

48 op voorraad

Aantal:

Tags:

Diaconaat

Jeugdwerk

Leiderschap

Liturgie

Missionair