Het lezen uit de Bijbel is een kernmoment in de kerkdienst. Woorden komen tot leven, het Woord komt tot klinken: ‘Zo spreekt de Heer’.

De lezingen worden in de orde van de gereformeerde kerken in principe voorafgegaan door het gebed om opening van het Woord en verlichting door de Heilige Geest.
Dit aanroepen van de Heilige Geest geeft aan hoe belangrijk dit onderdeel van de kerkdienst is. Tegelijk laat de praktijk vaak een heel ander beeld zien. Dan is de Bijbellezing vooral een opstap naar dat wat volgt: de preek.
Dat heeft alles te maken met de liturgische praktijk waarin de kerkdienst vooral preekdienst is. Dat wil zeggen: een dienst waarin de preek het centrale inhoudelijke onderdeel is. En dus een praktijk waarin het Avondmaal niet wekelijks maar incidenteel wordt gevierd.

Zou er in de dienst niet veel meer tijd en aandacht moet zijn voor het lezen uit de Bijbel? En zo ja, hóe dan? Daarover gaat deze notitie.

Let op: deze notitie is alleen als digitale download beschikbaar. Na verwerking ontvang je een email met daarin de link om de notitie te downloaden.

5,50

Aantal:

Tags:

Liturgie