Met de fusie van GKv en NGK gaan we over naar een nieuwe regio-indeling. Sommige regio’s zijn nieuw van samenstelling en alle regio’s hebben een aangepast takenpakket dat vooral is gericht op “de onderlinge verbondenheid van de kerken in Christus”. Een van de kanten daaraan is kerkvisitatie: huisbezoek aan de gemeente.

Visitatie

Samen met Steunpunt Kerkenwerk stelden we een Handreiking Visitatie op waarin we beschrijven hoe een oude gewoonte in nieuwe tijden vruchtbaar vorm kan krijgen. De handreiking is als download beschikbaar.

Gesprek in de regio

Daarnaast is Kerkpunt beschikbaar om het gesprek in de regio’s te begeleiden, met als insteek elkaar te ontmoeten op een dieper niveau dan bestuurlijke kwesties alleen. Zo zijn we in de regio Dordrecht/Sliedrecht bijvoorbeeld voor een langere periode op weg met teams uit acht kerken. Deelnemers ontdekken onder andere aan de hand van concrete voorbeelden hoe ze ‘gewoon missionair’ kunnen zijn en worden geholpen om het geleerde te delen met anderen in de eigen gemeente.

Intervisie

Om te voorkomen dat predikanten te veel solist worden is intervisie belangrijk, waarbij de predikanten binnen een regio elkaar ontmoeten. Het is een toegevoegde waarde als die intervisie begeleid wordt door een deskundige buitenstaander. In verschillende regio’s helpen wij daarbij met mensen uit ons netwerk.

Neem gerust contact met ons op als je wilt weten wat Kerkpunt hierin voor jouw regio kan betekenen.

Wil je meer weten?
Neem contact op met Willem Smouter

willem.smouter@kerkpunt.nl 0651069620