Hoe vind je mensen die hulp nodig hebben? Het is niet makkelijk om toe te geven dat je het niet redt en om hulp te vragen. Daardoor blijven situaties van armoede en schulden vaak lang verborgen. Lastig voor jou als diaken. Hoe krijg je er toch zicht op? Allereerst door zelf je oren en ogen open te houden en signalen te herkennen. En daarnaast door ervoor te zorgen dat je als diaconie duidelijk te vinden en makkelijk aanspreekbaar bent.

Oren en ogen open

Het is belangrijk dat je weet wie extra kwetsbaar is en een groter risico loopt op financiële problemen. Uit onderzoek blijkt dat het dan bijvoorbeeld gaat om alleenstaande ouders met kinderen, mensen zonder betaald werk, asielzoekers en statushouders, mensen met psychische problemen of een chronische ziekte of handicap. Meer risicogroepen vind je op onze website

Let verder ook op zogenaamde kruispunten in levens van mensen. Grote veranderingen in het leven, zoals trouwen, verhuizen, kinderen krijgen, scheiden, overlijden en een baan verliezen, zijn een belangrijke oorzaak van schulden.

Verder zijn er bepaalde signalen die je meer kunnen vertellen. Gaan mensen niet op vakantie? Ontbreken ze bij feestjes en sociale activiteiten?

Gaan de kinderen niet mee op schoolreisje? Zie je stapels ongeopende post liggen? Draagt men kleding die niet past bij het huidige seizoen? Zijn de gordijnen ook overdag vaak dicht? Is er weinig reactie op mailtjes of telefoontjes? Het kunnen signalen zijn dat iemand financiële problemen heeft.

Vraag aan de wijkouderling, predikant en pastorale bezoekers om hun vermoedens met de diaconie te delen. Door hun bezoeken weten ze vaak wat er speelt en kunnen diakenen daarmee van waardevolle informatie voorzien.

Check als diaken zelf ook regelmatig je wijk en breng in kaart wie tot deze kwetsbare groepen behoren of wie op zo’n kruispunt in het leven staat. Spreek binnen de diaconie af dat deze mensen minstens een keer per jaar bezocht worden.

Kruispunten in het leven

“Van de ene op de andere dag moest ik lege flessen wegbrengen om boodschappen te kunnen doen.” Eline kwam in een lastig parket na haar echtscheiding. Naast alle pijn en verdriet, moest ze  ook leren leven van één salaris. “Met ons gezamenlijke inkomen konden we makkelijk rondkomen. Met alleen mijn salaris is het een heel ander verhaal. En dan heb ik het nog niet eens over de kosten van een advocaat. Ik had soms geen geld om eten te kopen voor mij en mijn kinderen.”

Bespreekbaar maken

Het bespreekbaar maken van armoede kan ongemakkelijk zijn. Maar het is wel heel belangrijk. Daarom volgen hier enkele tips:

  • Vraag hoe het gaat. Zeg dat je gehoord hebt over bepaalde zorgen, en dat je wilt vragen of hulp gewenst is. Wanneer je slechts een vermoeden hebt, houd het dan meer algemeen.
  • Sta naast de ander. Sta niet boven de ander als iemand die het beter weet. Als je naast iemand staat, ben je beter in staat om zijn of haar gezichtspunt te begrijpen.
  • Vul stiltes in een gesprek niet te snel op. Stiltes kunnen rust creëren en geven de andere de gelegenheid om na te denken alvorens wat te zeggen.
  • Pak niet meteen pen en papier. Anders lijk je een soort controleur. Later in het gesprek, of eenmaal weer thuis, kun je altijd nog de benodigde gegevens noteren.
  • Vraag door ter verduidelijking tot je begrijpt wat de ander bedoelt en tot je weet hoe het echt met die ander gaat. Vraag naar gevoel, feiten en acties.
Let op zogenaamde kruispunten in levens van mensen

Yes! Ik ben diaken 2

In de brochure Yes! Ik ben diaken 2 vind je meer praktische informatie over steunverlening. Bijvoorbeeld over het aanknopen van gesprekken. Download de brochure of bestel deze via onze webshop.

Download Yes! Ik ben diaken deel 2

Laat je vinden

Als diaken doe je zelf je best om mensen met financiële problemen op het spoor te komen. Daarnaast is het ook belangrijk dat mensen weten wat de diaconie hen kan bieden. Ga er niet zomaar vanuit dat iedereen wel weet waarvoor je precies bij de diaconie terecht kunt, want dat is helaas niet zo! Vraag jezelf daarom eens af, hoe toegankelijk is onze diaconie, voor gemeenteleden en voor mensen van buiten de gemeente? Weten mensen die financiële steun nodig hebben ons te vinden? Hoe zichtbaar zijn we, bijvoorbeeld op de website van onze kerk?

Op welke manier informeren we mensen over wie we zijn en wat we kunnen doen? Zijn andere organisaties in onze omgeving op de hoogte van de mogelijkheden van onze diaconie en gemeente?

Want hulpvragen bij de diaconie kunnen ook binnenkomen via maatschappelijke organisaties, gemeentelijke schuldhulp en sociale wijkteams. Dat zijn de partijen die mensen dagelijks ontmoeten. Het is goed om daar als diaconie contacten mee te onderhouden.

 

Weten de mensen die financiële steun nodig hebben dat ze bij jullie aan kunnen kloppen? Waaruit blijkt dat? Wat kan beter?

Maak je hulpaanbod zichtbaar en concreet en vertel hoe je bereikbaar bent en zorg ervoor dat mensen in nood de diaconie snel kunnen vinden en bereiken. Dat kan bijvoorbeeld met een flyer van de diaconie. Daarin maak je jezelf bekend en geef je beknopt aan in wat voor situaties mensen een beroep kunnen doen op de diaconie, welke spelregels er zijn en welke criteria jullie hanteren voor het geven van hulp.

De flyer kun je afgeven bij ieder eerste bezoek of je voegt hem toe aan een welkomstmand voor nieuwe leden. Ook kun je de flyer delen in het netwerk van organisaties waarmee je als diaconie contact hebt. De informatie kun je ook eenvoudig toevoegen op de website van de diaconie. Hier vind je een voorbeeld van een flyer die je hiervoor kunt gebruiken.