Hoe vind je mensen die hulp nodig hebben? Het is niet makkelijk om toe te geven dat je het niet redt en om hulp te vragen. Daardoor blijven situaties van armoede en schulden vaak lang verborgen. Lastig voor jou als diaken. Hoe krijg je er toch zicht op? Allereerst door zelf je oren en ogen open te houden en signalen te herkennen. En daarnaast door ervoor te zorgen dat je als diaconie duidelijk te vinden en makkelijk aanspreekbaar bent.

Oren en ogen open

Het is belangrijk dat je weet wie extra kwetsbaar is en een groter risico loopt op financiële problemen. Uit onderzoek blijkt dat het dan bijvoorbeeld gaat om alleenstaande ouders met kinderen, mensen zonder betaald werk, asielzoekers en statushouders, mensen met psychische problemen of een chronische ziekte of handicap.

Let verder ook op zogenaamde kruispunten in levens van mensen. Grote veranderingen in het leven, zoals trouwen, verhuizen, kinderen krijgen, scheiden, overlijden en een baan verliezen, zijn een belangrijke oorzaak van schulden.

Verder zijn er bepaalde signalen die je meer kunnen vertellen. Gaan mensen niet op vakantie? Ontbreken ze bij feestjes en sociale activiteiten?

Gaan de kinderen niet mee op schoolreisje? Zie je stapels ongeopende post liggen? Draagt men kleding die niet past bij het huidige seizoen? Zijn de gordijnen ook overdag vaak dicht? Is er weinig reactie op mailtjes of telefoontjes? Het kunnen signalen zijn dat iemand financiële problemen heeft.

Vraag aan de wijkouderling, predikant en pastorale bezoekers om hun vermoedens met de diaconie te delen. Door hun bezoeken weten ze vaak wat er speelt en kunnen diakenen daarmee van waardevolle informatie voorzien.

Check als diaken zelf ook regelmatig je wijk en breng in kaart wie tot deze kwetsbare groepen behoren of wie op zo’n kruispunt in het leven staat. Spreek binnen de diaconie af dat deze mensen minstens een keer per jaar bezocht worden.

Kruispunten in het leven

“Van de ene op de andere dag moest ik lege flessen wegbrengen om boodschappen te kunnen doen.” Eline kwam in een lastig parket na haar echtscheiding. Naast alle pijn en verdriet, moest ze  ook leren leven van één salaris. “Met ons gezamenlijke inkomen konden we makkelijk rondkomen. Met alleen mijn salaris is het een heel ander verhaal. En dan heb ik het nog niet eens over de kosten van een advocaat. Ik had soms geen geld om eten te kopen voor mij en mijn kinderen.”

Weet wie extra kwetsbaar is

Meest genoemde groepen in financiële problemen (top 10)

1. Asielzoekers en vluchtelingen
2. Alleenstaande ouders met kinderen
3. Mensen zonder betaald werk
4. Mensen met psychische problemen
5. Mensen met een ziekte of chronische beperking
6. Ouderen (65 plus)
7. Gezinnen waar slechts 1 persoon betaald werkt heeft
8. Mensen met een hypotheek restschuld
9. Mensen met een onvolledige AOW
10. ZZP’ers/kleine ondernemers

Bespreekbaar maken

Het bespreekbaar maken van armoede kan ongemakkelijk zijn. Maar het is wel heel belangrijk. Daarom volgen hier eerst enkele algemene tips:

 • Sta naast de ander. Sta niet boven de ander als iemand die het beter weet. Als je naast iemand staat, ben je beter in staat om zijn of haar gezichtspunt te begrijpen.
 • Oordeel niet over iemands handelen, ook al ben je het er niet mee eens. Luister met aandacht en respectvol.
 • Vul stiltes in een gesprek niet te snel op. Stiltes kunnen rust creëren en geven de andere de gelegenheid om na te denken alvorens wat te zeggen.
 • Pak niet meteen pen en papier. Anders lijk je een soort controleur. Later in het gesprek, of eenmaal weer thuis, kun je altijd nog de benodigde gegevens noteren.
 • Let op aanknopingspunten: Vaak zijn er in een gesprek verschillende aanknopingspunten om te beginnen over de financiën. Probeer deze op te pikken en daar op in te gaan. Met vragen als: ‘ Wat bedoel je daar precies mee?’ of ‘Wat is de reden dat je dat deed?’ maken dat de ander ruimte krijgt om meer uitleg te geven.
 • Vraag door ter verduidelijking tot je begrijpt wat de ander bedoelt en tot je weet hoe het echt met die ander gaat. Vraag naar gevoel, feiten en acties.
 • Spreek verwachtingen vooraf uit. Dit voorkomt teleurstellingen. Geef aan wat je kunt betekenen en wat je van de ander verwacht. Check of dit ook is wat de ander van je wil.

Je hebt een vermoeden dat er financiële problemen zijn, maar nu? Hoe start je vervolgens zo’n gesprek? Het bespreekbaar maken van armoede kan namelijk best ongemakkelijk zijn. Omdat het wel heel belangrijk is, volgen hier vier concrete tips.

Het gesprek starten

Maak de situatie normaal

Maak de situatie normaal. We vinden het allemaal fijn als we niet de enige zijn met een bepaalt probleem. Als meerdere mensen er last van hebben is het makkelijker om het erover te hebben.

Veel alleenstaande ouders vinden het niet makkelijk om rond te komen. Hoe is dat voor jou?

In dit voorbeeld wordt de mogelijke situatie van deze alleenstaande moeder normaal gemaakt. Zij is niet de enige die het lastig vindt. De open vraag nodigt vervolgens uit om antwoord te geven.

Erken mogelijke weerstand vooraf

Door mogelijke weerstand op voorhand te erkennen, kun je deze vaak al wegnemen. Je laat zo zien dat je de lastige positie van de ander begrijpt. Geef ook aan dat de ander zelf kiest.

Het is misschien een wat directe vraag en je hoeft geen antwoord te geven, maar ik wil je vragen of je het financieel redt? Misschien wil je daar wat over kwijt als je je hier zorgen over maakt?

Benadruk vertrouwelijkheid

Bij onderwerpen waar een taboe heerst is vertrouwen belangrijk. Door dit te benadrukken is er een kans dat mensen eerder wat gaan  vertellen. Mensen zijn soms bang dat de informatie aan verschillende personen wordt doorgegeven. Vaak komt er ook schaamte bij kijken. Door te wijzen op vertrouwelijkheid kan dit gevoel worden verminderd. Zorg vervolgens dat je vertrouwelijkheid ook
kan garanderen!

Alles wat je mij vertelt blijft onder ons. Binnen de diaconie wordt elke situatie anoniem besproken.

Geef de reden van je vraag aan

Zomaar beginnen over financiën voelt soms wat vreemd. Geef daarom de reden van het verzoek aan. Normaliseer hier meteen: ‘We horen
vaker van mensen die …’ en vraag toestemming ‘Mag ik vragen hoe dat voor jou is?’.

Veel mensen in Nederland hebben moeite met rondkomen door de hoge energieprijzen en inflatie. We merken dat mensen het ook best lastig vinden om te praten over deze zorgen. Daarom vragen we er tegenwoordig standaard naar in onze kennismakingsgesprekken. Dus mag ik ook aan jou vragen: in hoeverre heb jij geldzorgen?

Let op zogenaamde kruispunten in levens van mensen
 • growing young

  Tips voor een goed gesprek

  We voeren heel wat gesprekken op een dag. Maar wat is nou het geheim van een goed gesprek? Hier geven we een aantal concrete tips om je te helpen bij je diaconale gesprekken.

  Lees meer

Yes! Ik ben diaken 2

In de brochure Yes! Ik ben diaken 2 vind je meer praktische informatie over steunverlening. Bijvoorbeeld over het aanknopen van gesprekken. Download de brochure of bestel deze via onze webshop.

Download Yes! Ik ben diaken deel 2

Laat je vinden

Als diaken doe je zelf je best om mensen met financiële problemen op het spoor te komen. Daarnaast is het ook belangrijk dat mensen weten wat de diaconie hen kan bieden. Ga er niet zomaar vanuit dat iedereen wel weet waarvoor je precies bij de diaconie terecht kunt, want dat is helaas niet zo! Vraag jezelf daarom eens af, hoe toegankelijk is onze diaconie, voor gemeenteleden en voor mensen van buiten de gemeente? Weten mensen met financiële zorgen ons te vinden? Hoe zichtbaar zijn we, bijvoorbeeld op de website van onze kerk of in de kerkapp?

Op welke manier informeren we mensen over wie we zijn en wat we kunnen doen? Zijn andere organisaties in onze omgeving op de hoogte van de mogelijkheden van onze diaconie en gemeente?

Want hulpvragen bij de diaconie kunnen ook binnenkomen via maatschappelijke organisaties, gemeentelijke schuldhulp en sociale wijkteams. Dat zijn de partijen die mensen dagelijks ontmoeten. Het is goed om daar als diaconie contacten mee te onderhouden.

 

Weten de mensen die financiële steun nodig hebben dat ze bij jullie aan kunnen kloppen? Waaruit blijkt dat? Wat kan beter?

Mensen vinden het lastig om hulp te vragen. Bied het actief en concreet aan. Dit kan ook een doorverwijzing zijn of een link naar een website. Maar maak je hulpaanbod zichtbaar en concreet en vertel hoe je mensen je kunnen bereiken. Dat kan bijvoorbeeld met een flyer van de diaconie. Daarin maak je jezelf bekend en geef je beknopt aan in wat voor situaties mensen een beroep kunnen doen op de diaconie, welke spelregels er zijn en welke criteria jullie hanteren voor het geven van hulp.

De flyer kun je afgeven bij ieder eerste bezoek of je voegt hem toe aan een welkomstmand voor nieuwe leden. Ook kun je de flyer delen in het netwerk van organisaties waarmee je als diaconie contact hebt. De informatie kun je ook eenvoudig toevoegen op de website van de diaconie. Hier vind je een voorbeeld van een flyer die je hiervoor kunt gebruiken.