Ons woord diaconie komt van het Griekse woord ‘diakonia’ dat dienen betekent. Met dat woord omschrijft Jezus zijn eigen werk (Marc. 10 : 45). Dus als we het over diaconaat hebben, dan moeten we niet bij jou, maar bij Jezus beginnen.

Bron en voorbeeld

In de Bijbel lezen we hoe Hij zich ontfermde over mensen in nood. Hij werd mens van vlees en bloed, warm, aanraakbaar. Dichterbij kan haast niet. Hij was met ontferming bewogen, zocht kwetsbare mensen op en had ze lief. Hij gaf zelfs zijn leven aan het kruis. Die liefde vormt de bron en is het voorbeeld voor ons diaconale werk.

We moeten ook bij Jezus beginnen omdat Hij het is die ons oproept om zijn voorbeeld te volgen. Het is Jezus die jouw gemeente roept tot barmhartigheid en gerechtigheid, tot inzet voor vrede en verzoening, tot gastvrijheid en gulheid, tot soberheid en liefde voor elkaar en alle mensen.

Die houding komt ons niet aanwaaien. Daarom heeft Jezus diakenen aan zijn gemeente gegeven. Om de gemeente hierbij te helpen. Niet om dit werk van de gemeente over te nemen. Jouw belangrijkste taak als diaken is om je gemeente hierin te helpen groeien.

Dienen, delen en doen

Het evangelie zet aan tot dienen, delen en doen. Deze drie woorden horen bij elke christen en kunnen niet worden uitbesteed aan een aantal specialisten in de gemeente (lees: de diakenen). Als diaken help je de gemeente juist om te groeien in dienen, delen en doen. Want diaconaat raakt het hart van het evangelie en het hart van missionair kerk-zijn. Het maakt het goede nieuws tastbaar en zichtbaar voor mensen om ons heen. Zowel binnen de gemeente als daarbuiten.

Als diakenen heb je dus een geweldig mooie taak! Je zorgt er samen met de andere diakenen voor dat het dienen, delen en doen in en door de gemeente zo goed mogelijk gebeurt. Dat niemand buiten de boot valt en ook dat niemand de kantjes ervan af loopt. Daarvoor is het belangrijk dat jullie op de hoogte zijn van moeiten en zorgen van mensen, binnen de gemeente en daarbuiten.

Groei

Het betekent verder dat jullie gemeenteleden nadrukkelijk stimuleren om te groeien in dienen, delen en doen. Want stilstand is achteruitgang en eerlijk is eerlijk, dienen, delen en doen is lang niet altijd makkelijk. Het is daarom goed en belangrijk dat de diakenen ons steeds weer aanvuren de weg achter Jezus aan te gaan! Als diaken ben je door Jezus aan de gemeente gegeven tot hulp en steun. Daarom mag je gemeenteleden ook troosten, bemoedigen en aansporen met het woord van God en met je gebed.

Dienen, delen en doen is de verantwoordelijkheid van de gemeente. En het is de taak van de diakenen om gemeenteleden te stimuleren hun diaconale roeping meer en meer op te pakken. Want zoals Jezus zegt, als de mensen onze goede daden zien, zullen ze God daarvoor eer geven.

Hoe helpen jullie je gemeente groeien in dienen, delen en doen?