Benieuwd naar wat Kerkpunt voor jou of jouw gemeente kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op! We helpen je graag bij verdere oriëntatie en de mogelijkheden die we voor je hebben.

Een activiteit als een gemeenteavond, begeleiding of training kent verschillende onderdelen: de voorbereiding, de uitvoering en vaak ook enig nawerk. Je ontvangt vooraf altijd een offerte en prijsvoorstel. Voor kleine of financieel beperkte gemeenten en in geval van langdurige begeleiding zijn prijsafspraken mogelijk. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Prijzen

Standaard gemeenteavond:* €300,-
Uurtarief werkzaamheden:** €85,- p/u
Toeslag niet NKG/GKv kerken: €10,- p/u

Vanwege de overgang van CGJO (jeugdwerk CGK) naar Kerkpunt, krijgen CGK kerken korting op advies/avonden rond jeugdwerk. Korting op een standaardavond is € 100,-, korting op uurtarief is € 35,-. Deze kortingen zijn mogelijk dankzij de steunstichting CGJO, zij financiert dit.

* Deze gemeenteavonden zijn door onze medewerkers ontwikkeld en worden als zodanig uitgevoerd. Een gemeenteavond kan gaan over thema’s als hermeneutiek, geloofsgesprekken, het motiveren van jongeren, kerk-zijn in een veranderende samenleving en diversiteit. Een gemeenteavond op maat wordt berekend aan de hand van ons uurtarief.

** Deze werkzaamheden kunnen bestaan uit advisering, trajectbegeleiding, coaching of rapportage. Ook het voor- en nawerk wordt aan de hand van dit uurtarief in rekening gebracht.

Jaarlijkse korting

De prijzen die we hanteren zijn geen afspiegeling van de werkelijke kosten. Een deel van onze kosten wordt vergoed vanuit de quota die de NGK-kerken afdragen. Om die reden geven wij deze kerken een korting. Een NGK-gemeente heeft jaarlijks recht op 80% korting op een dagdeel inzet vanuit Kerkpunt, zolang dit onderdeel is van een langer lopend traject. Een losse gemeenteavond of trainingsavond valt hier dus niet onder. Deze korting geldt niet voor de reistijd.

Vergoeding reiskosten

We werken met een prijs per reisuur. Deze prijs is een all-in prijs. We brengen dus geen kilometervergoeding in rekening.
Reisuren: € 55,- per uur. We berekenen minimaal €25 en maximaal €110 (2u) reiskosten.

Prijswijzigingen voorbehouden.