Benieuwd naar wat Kerkpunt voor jou of jouw gemeente kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op! We helpen je graag bij verdere oriëntatie en de mogelijkheden die we voor je hebben.

Een activiteit als een gemeenteavond, begeleiding of training kent verschillende onderdelen: de voorbereiding, de uitvoering en vaak ook enig nawerk. Je ontvangt vooraf altijd een offerte en prijsvoorstel. Voor kleine of financieel beperkte gemeenten en in geval van langdurige begeleiding zijn prijsafspraken mogelijk. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Prijzen

Standaard gemeenteavond:* €300,-
Uurtarief werkzaamheden:** €85,- p/u
Toeslag niet NKG/GKv kerken: €10,- p/u

* Deze gemeenteavonden zijn door onze medewerkers ontwikkeld en worden als zodanig uitgevoerd. Een gemeenteavond kan gaan over thema’s als hermeneutiek, geloofsgesprekken, het motiveren van jongeren, kerk-zijn in een veranderende samenleving en diversiteit. Een gemeenteavond op maat wordt berekend aan de hand van ons uurtarief.

** Deze werkzaamheden kunnen bestaan uit advisering, trajectbegeleiding, coaching of rapportage. Ook het voor- en nawerk wordt aan de hand van dit uurtarief in rekening gebracht.

Korting

De prijzen die we hanteren zijn geen afspiegeling van de werkelijke kosten. Een deel van onze kosten wordt vergoed vanuit de quota die de voormalig GKv en NGK-kerken afdragen. Om die reden geven wij deze kerken een korting. Een voormalige NGK-gemeente kan jaarlijks en een voormalige GKv-gemeente tweejaarlijks een beroep doen op een dagdeel inzet vanuit Kerkpunt, mits dit onderdeel is van een langer lopend traject. Een losse gemeenteavond valt hier dus niet onder. Deze korting is niet van toepassing op de kilometervergoeding en de reistijd. Dit aanbod geldt totdat de quota voor voormalig NGK en GKv kerken gelijkgetrokken zijn.

Reiskosten

Reisuren: € 55,- per uur, all-in. We berekenen minimaal €25 en maximaal €110 (2u) reiskosten.

Prijswijzigingen voorbehouden.