Delen is een van de aspecten van diaconaat. Het belang ervan vinden we al op de eerste pagina’s van de Bijbel. Het scheppingsverhaal biedt een duidelijk inkijkje in Gods bedoeling met deze wereld: ruimte bieden aan al het leven op aarde. We mogen voluit genieten van wat Hij heeft gemaakt, maar dragen ook een grote verantwoordelijkheid om de aarde leefbaar te houden voor iedereen.

Delen is een van de aspecten van diaconaat. Het belang ervan vinden we al op de eerste pagina’s van de Bijbel. Het scheppingsverhaal biedt een duidelijk inkijkje in Gods bedoeling met deze wereld: ruimte bieden aan al het leven op aarde. We mogen voluit genieten van wat Hij heeft gemaakt, maar dragen ook een grote verantwoordelijkheid om de aarde leefbaar te houden voor iedereen.

 

Delen is een van de aspecten van diaconaat. Het belang ervan vinden we al op de eerste pagina’s van de Bijbel. Het scheppingsverhaal biedt een duidelijk inkijkje in Gods bedoeling met deze wereld: ruimte bieden aan al het leven op aarde. We mogen voluit genieten van wat Hij heeft gemaakt, maar dragen ook een grote verantwoordelijkheid om de aarde leefbaar te houden voor iedereen.

Delen is een van de aspecten van diaconaat. Het belang ervan vinden we al op de eerste pagina’s van de Bijbel. Het scheppingsverhaal biedt een duidelijk inkijkje in Gods bedoeling met deze wereld: ruimte bieden aan al het leven op aarde. We mogen voluit genieten van wat Hij heeft gemaakt, maar dragen ook een grote verantwoordelijkheid om de aarde leefbaar te houden voor iedereen.