Wij zetten alles in wat we in huis hebben om het jeugdwerk in de kerken te versterken. Daarvoor bieden we een aantal trainingen rondom geloofsopvoeding en kerkelijk jeugdwerk.

Geloofsopvoeding

Toerusting mediaopvoeding

Hoe ga je als (groot)ouder(s) goed om met media?

De smartphone, het internet, sociale media en games hebben enorme invloed op ons. Welke invloed heeft mediagebruik op de geloofsontwikkeling van onze kinderen? Hoe gaan we als opvoeders wijs met het schermgebruik om? Welke grenzen stellen we aan het mediagebruik van onze kinderen?

Wat komt aan bod:

 • Tijdens de toerusting wordt er aandacht gegeven aan wat er momenteel speelt onder de jeugd, maar zoomen we vooral in op de vraag welke houding verstandig is om als ouder in te nemen.
 • Het tweede deel bestaat uit gespreksgroepjes, waar men met andere (groot)ouders in gesprek gaat.

Tieneropvoeding

Help! Mijn kind is in de puberteit!

Wanneer kinderen in de puberteit komen staan ze voor de uitdagende taak zich los te maken van hun ouders. Ook op het vlak van geloven gaan ze eigen keuzes maken. Hoe ga je als ouder(s) hier wijs mee om?

Wat komt aan bod:

De toerusting bestaat uit een centraal deel met de volgende onderwerpen:

 • De puberontwikkeling
 • Hoe houd je het contact met je tiener?
 • De (on)zin van: Regels, afspraken, straffen, belonen en consequenties
 • Hoe leer je je tiener zelf verantwoordelijkheid te nemen
 • Het tweede deel is er veel ruimte voor onderling gesprek en vragen.

Deze toerusting is ook zeer geschikt voor ouders waarvan de kinderen nog niet in de puberteit zijn.

In gesprek

Hoe kom je in gesprek met je (klein)kind over het geloof?

Waar moet ik rekening mee houden als ik in gesprek ga met een tiener? Hoe sluit ik aan bij het niveau van m’n peuter? Hoe kom je met je (klein)kind in gesprek over het geloof? Hoe kun je daarin groeien? In deze toerusting staat het geloofsgesprek centraal.

Wat komt aan bod:

Op een interactieve manier worden tools aangereikt voor het voeren van een (geloofs)gesprek. Het tweede deel bestaat uit gespreksgroepjes, waar men met andere (groot)ouders in gesprek gaat.

Bijbellezen, bidden en zingen met je gezin.

Dat Bijbellezen en bidden bij de geloofsopvoeding hoort is voor veel mensen vanzelfsprekend. Maar hoe houd je de aandacht van kinderen erbij? Hoe voorkom je dat de situatie ontstaat dat er nog ‘even snel’ een stukje uit de bijbel moet worden gelezen?

Wat komt aan bod:

 • De toerusting bestaat uit een centraal deel met de volgende onderwerpen:
 • Hoe kan je kinderen van alle leeftijden betrekken bij het Bijbellezen
 • Hoe kan je een kind zelf leren bidden
 • Het belang van zingen in het gezin
 • Het tweede deel is er veel ruimte voor onderling gesprek en vragen

Seksuele opvoeding

Hoe?

Hoe gaan we met onze kinderen het gesprek over seksualiteit aan? Op welke leeftijd begin je en wanneer vertel je wat? Hoe dragen we de christelijke waarden en normen over aan onze kinderen?

Wat komt aan bod:

 • Tijdens deze toerusting krijg je concrete tools aangereikt over de seksuele opvoeding. Welke boekjes en websites zijn geschikt? Welke grenzen geef ik ze mee? Door middel van opdrachten en gespreksvragen maken ouders dit praktisch voor hun eigen gezin.
 • Het tweede deel bestaat uit gespreksgroepjes, waar men met andere (groot)ouders in gesprek gaat.

Doe bijeenkomst voor opvoeders en kinderen samen

Als gezin samen aan de slag rondom een Bijbelverhaal.

Met behulp van creatieve opdrachten ga je met je gezin aan de slag rondom de gelijkenis van de verloren zoon. Een programma met voor elk wat wils, voor praters, denkers en doeners, voor kinderen, pubers en jongeren.

Tijdens deze bijeenkomst ervaren opvoeders hoe ze de geloofsopvoeding concreet handen en voeten kunnen geven. Daarnaast krijgt elke gezin een mapje mee naar huis met een gezinsmoment om ook thuis met het gezin aan de slag te gaan met thema’s en verhalen uit de bijbel.

Visie op geloofsopvoeding
Samen verkennen hoe je als kerk ouders kunt ondersteunen

Als je beseft hoe enorm groot de invloed van ouders is op de geloofsontwikkeling van kinderen, dan heb je als kerk alle reden om ouders zo goed mogelijk te ondersteunen. Maar hoe doe dat nu als kerk?

Wat komt aan bod:

 • Voorwaarde voor ontwikkeling geloofsvorming
 • Levensfasen van kinderen
 • Behoeften van ouders
 • Ondersteuning van ouders
 • Visie ontwikkelen en plannen maken

Kinderangsten

Als christelijke ouder(s) omgaan met de angsten van je kind.

Monsters onder het bed zijn eng en kinderen kunnen daardoor niet slapen. En zo zijn er meer angsten die kinderen kunnen plagen. Hoe kun je hier als christelijke ouder(s) goed mee omgaan?

Wat komt aan bod:

 • De toerusting bestaat uit een centraal deel met de volgende onderwerpen:
 • Het belang van emotie
 • Kinderen leren omgaan met angst
 • Problematische angst
 • Het tweede deel is er veel ruimte voor onderling gesprek en vragen

Gezinsmomenten, feesten en mijlpalen

Als gezin samen mijlpalen en christelijke feestdagen beleven en vieren.

Hoe kan je binnen het gezin stilstaan bij gedenkwaardige dagen zoals de verjaardag van je kind, voor het eerst naar de middelbare school, het overlijden van een oma of een verhuizing? Hoe kan je als gezin toeleven naar de christelijke feesten? In deze toerusting zal er aandacht worden besteed aan hoe je als gezin mijlpalen en de christelijke feestdagen met elkaar kunt beleven en vieren.

Wat komt aan bod:

Op een interactieve manier worden tools aangereikt voor het beleven van feesten en mijlpalen. Het tweede deel bestaat uit gespreksgroepjes, waar men met andere (groot)ouders in gesprek gaat.

Kerkelijk Jeugdwerk

Kerkenraad en jongeren

Een training voor kerkenraden die willen investeren in jongeren.

Speciaal voor kerkenraden heeft de CGJO een training ontwikkeld waarin we kijken naar de verschillende generaties in jullie gemeente en hoe je daar (beleidsmatig) mee om zou kunnen gaan.

Wat komt er aan bod:

 • Jeugdtrends
 • Geloof en ontwikkeling
 • Intergenerationeel kerk zijn
 • Beleid samen met jongeren ontwikkelen

Jongeren en de eredienst

Hoe betrek je iedereen bij de eredienst inclusief jongeren.

Welke mogelijkheden zie je om betrokkenheid van jongeren bij de eredienst te vergroten? Is verandering noodzakelijk of zijn er andere mogelijkheden? Samen kunnen we kijken hoe er een balans gevonden kan worden tussen aanpassen en inwijden.

Wat komt er aan bod:

 • Wat kan helpen bij het voorbereiden van een kerkdienst met jongeren?
 • Hoe kun je in de preek rekening houden met alle leeftijden?
 • Liederengebruik
 • Wat zoeken jongeren in een kerkdienst?
 • Welke rol kunnen gemeenteleden hierin spelen?
 • Veel ruimte voor vragen en gesprek.

Jeugdtrends

Welke trends en ontwikkelingen zijn er onder tieners?

Welke trends en ontwikkelingen zijn er onder jongeren anno nu? En wat betekent dit voor de manier waarop we kerk zijn en het jeugdwerk inrichten? Een training waarbij maatschappelijke ontwikkelingen worden vertaald naar concrete tips voor jouw gemeente.

 • Wie zijn de jongeren van nu?
 • Wat zijn relevante onderwerpen?
 • Wat zijn do’s en don’ts?
 • Vertaalslag van trends naar de praktijk

Pastoraat voor jongeren

Jongeren bereiken in hun eigen netwerk

Het is niet vanzelfsprekend dat jongeren in de kerk zichtbaar zijn, maar waar vind je ze dan wel? Hoe bereik je ze om pastorale zorg te geven? Mentale gezondheid is voor jongeren een issue en hoe kun je hen begeleiden op het gebied van zingeving?

Wat komt aan bod:

 • Wie zijn de jongeren van nu?
 • Manieren om jongeren pastoraal te bereiken.
 • Wat is mentale gezondheid, hoe speelt geloof hierin een rol?
 • Veel ruimte voor vragen en gesprek.

Respectvol groepswerk / orde houden

Respectvol omgaan met je groep en met jezelf.

Hoe investeer je in het clubwerk? Zodat het voor iedereen plezierig is. Respectvol met elkaar omgaan vraagt inzet van jeugdleiding en deelnemers. Het gaat niet altijd vanzelf soepel. Wat heb je nodig om de relatie tussen jou en de groep goed te houden?

Wat komt aan bod:

 • Rolmodel
 • Relationeel jeugdwerk
 • Groepsdynamiek
 • Samenwerken met ouders

Sociale en seksuele veiligheid

Hoe draag je zorg voor veilig jeugdwerk in jouw kerk?

In de maatschappij duiken er voortdurend berichten op van een onveilige situaties in de sport, media en werk. Hoe is dat in de kerk? Hoe geef je als geloofsgemeenschap vorm aan veilig jeugdwerk? Waarom is veilig jeugdwerk van belang?

Wat komt aan bod:

 • Veilig jeugdwerk waarom en hoe
 • Bijbelse achtergronden
 • Praktische toepassing: hoe?
 • Casussen
 • Veel ruimte voor vragen en gesprek

Samen Jong: een kerk met alle generaties

Deze interactieve training laten we aansluiten bij de situatie van jullie gemeente.

In deze training leer hoe verschillende generaties samen kunnen optrekken. Kinderen, pubers, (jong) volwassenen en ouderen, samen maken ze deel uit van de gemeente. Hoe kunnen we van de doelgroep denken omvormen naar intergenerationeel werken met elkaar?

Wat komt aan bod:

 • Intergeneratief jeugdwerk: waarom?
 • Kenmerken van de verschillende leeftijdsgroepen en hun geloofsbeleving
 • Kernwaarden
 • Praktische tips
 • Best practises

Meer informatie over Samen Jong vind je hier.

Een stapje verder...

Geïnspireerd raken en verder op pad met begeleiding van een jeugdwerkadviseur.

Soms is een training van 1 avond niet genoeg en is er behoefte aan follow-up. In overleg kan het CGJO maatwerk-trajecten verzorgen waarin we jullie langer begeleiden, zodat ook op de langere termijn groei gewaarborgd wordt.

Een jeugdwerkadviseur van de CGJO loopt langere tijd (bijv 1 seizoen) met jullie mee. Hij/zij zal met jullie meedenken en adviseren over de stappen die je kunt nemen voor je jeugdwerk. Ook kan hij/zij trainingen verzorgen over specifieke onderwerpen die bij jullie in je jeugdwerk spelen.

Omdat het maatwerk is, kun je van tevoren overleggen over het aantal contactmomenten, de tarieven etc.

Coaching

Wij bieden coaching wanneer je zelfstandig in de kerk werkt.

Voor jeugdwerkers, predikanten en ambtsdragers hebben we coaching op maat. Coaching kan bestaan uit één gesprek, maar kan ook over een langere periode. Het kan zowel live als online.

Omgaan met pubers

Pubers, soms heel lief en soms zou je ze het liefst weg willen stoppen.

Hoe ga je om met deze leeftijdsgroep? In deze training delen we de specifieke kenmerken van pubers, hoe je ze aan spreekt en wat do’s en don’ts zijn in de leeftijdsgroep.

Wil je meer weten?
Neem contact op met Anita Harink

anita.harink@kerkpunt.nl 06 57330119