Samen in gesprek rond belangrijke thema’s

Je staat als gemeente aan de start van een nieuw seizoen. Wellicht vol hoop en enthousiasme, misschien met veel zorgen of met een gevoel van onzekerheid. Hoe gaan we verder als plaatselijke kerken na de hereniging? Hoe leren we om te gaan met grotere verschillen dan we gewend waren? Hoe bereiken we onze jeugd? Hoe zijn we er voor de buurt en hoe gaan onze kerkdiensten er uitzien? Hoe het ook zij: het is altijd goed om bij de start van een nieuw seizoen om je heen te kijken en te zien wat jullie als gemeente al van God hebben ontvangen. Dat is een goed startpunt voor een nieuw seizoen.

Samen op trektocht

Wij geloven dat de antwoorden op bovenstaande en andere grote vragen het beste gevonden worden door samen tijd te nemen voor ontmoeting, gesprek en oefening. In onze trektocht vind je daarvoor inspiratie en concrete handvatten. De trektocht biedt bouwstenen om als gemeente in gesprek te zijn over wat je drijft en waar je naar verlangt én hoe je dit persoonlijk en als gemeente concreet kunt maken. Uitgangspunt is dat iedereen – van jong tot oud – mee kan doen en dat je aan het eind van de trektocht wegen hebt gevonden om samen verder te gaan.

Wat een prachtig materiaal, we gaan er graag mee aan de slag!        Suzanne den Hertog, Kerkelijk Werker Pastoraat en Kringen CGK Zwolle

De Efezebrief als gids

Met de brief aan de Efeziërs als gids ga je samen op reis. De trektocht leidt je langs negen vergezichten met thema’s als vrede, eenheid, en liefde. Deze vergezichten helpen je ontdekken hoe je als volgeling van Jezus en als gemeente in het leven en in de wereld mag staan. Samen sta je stil bij wat je in Christus hebt ontvangen en hoe je dat kunt doorgeven. Zodat je hoopvol onderweg kunt zijn in Gods wereld.

Diversiteit

In de hedendaagse samenleving zijn geloofsgemeenschappen bijzondere clubs. Bijna nergens vind je mensen van zulke verschillende achtergronden die met elkaar optrekken. Tegelijkertijd is diversiteit een issue in veel NGK-kerken. Aan de ene kant is er een verlangen naar een diverse en inclusieve kerk waar iedereen zich welkom voelt. Aan de andere kant worstelen veel kerken als er in de gemeente grote verschillen van inzicht zijn.

Wij geloven dat we juist door die verschillen de hoogte, de breedte en de diepte van de liefde van Jezus kunnen ontdekken! In het traject is er daarom naast persoonlijke bezinning ook volop ruimte voor ontmoeting en gesprek. Vanuit die ontmoeting en bezinning      komen er waarden boven      die richting geven aan het kerk zijn in jullie eigen context.

De Trektocht aan de hand van de brief van Efeze is fantastisch!! We zijn er echt heel blij mee. Veel kerken zouden er ontzettend veel aan kunnen hebben. GKV Zaamslag

Na deze trektocht

 • Zijn jullie gegroeid in verbinding. Als gemeente hebben jullie elkaar ontmoet, en in het hart gekeken, daardoor zijn relaties opgebloeid.
 • Zijn jullie gegroeid in liefde, voor God, voor elkaar en voor Gods wereld.
 • Hebben jullie meer zicht gekregen op de roeping van jullie gemeente en heb je ideeën hoe jullie daar concreet handen en voeten aan kunnen geven in de komende jaren.

Thema's van de Trektocht

Thema 1: Ontvangen en verwonderen

Ontvangen en verwonderen (Efeziërs 1:1-16)
Als je meedoet aan een hardloopwedstrijd en het startschot klinkt wil je zo snel mogelijk starten. De vaart erin. Als kerk mogen wij een andere start maken. Eerst stilstaan, verwonderd om ons heen kijken, onze blik dankbaar richten op God en Hem prijzen. Wie we ook willen zijn, waar we samen ook heen willen, het begint met het ontvangen van de liefde van Jezus en van elkaar. Op onze trektocht staan we daarom eerst even stil, kijken we om ons heen en verwonderen we ons over alles dat we van God ontvangen.

Thema 2: Vreemde vrede

Vreemde vrede (Efeziërs 2:11-18)
Op een lange wandeling kun je je soms ergeren aan je reisgenoten, zeker als ze anders zijn dan jij. Op deze trektocht heerst er een vreemde vrede. Hoe verschillend we ook zijn, we drinken van hetzelfde, leven gevende water. Vrede werkt door in alle aspecten van ons bestaan. De verzoening door Jezus zorgt ervoor dat wij toegang hebben tot de Vader. En dat verbindt ons aan elkaar. De vrede met elkaar ontstaat dóór de vrede met God.

 

Thema 3: Weg van de liefde

Weg van de liefde (Efeziërs 4:17-5:2)
Op een trektocht kun je gemakkelijk verdwalen. Er zijn zoveel wegen die je kunt inslaan. Welke is de juiste? Een kompas helpt je om de goede richting te vinden. Op onze trektocht vragen we ons ook af welke richting we als gemeente op moeten. God is ons kompas en wijst ons de weg naar de liefde. Dat is de richting die wij op moeten gaan. Dat kunnen we alleen als we eerst zijn liefde ontvangen. In dit thema leggen we de nadruk op liefhebben zoals Jezus ons heeft liefgehad. De focus ligt op de bron van liefde.

Thema 4: Lopen in het licht

Lopen in het licht (Efeziërs 1:17-23 en 5:3-20)
Bij dit thema leggen we de nadruk op leven in het licht in tegenstelling tot het duister. Hoe ben je een licht voor je omgeving? Hoe weerspiegel jij het licht van Jezus? Als het donker is, heb je licht nodig om je weg te vinden. Je kunt voor jezelf en voor anderen het pad verlichten in een wereld vol duisternis.

Thema 5: Uitdagende eenheid

Uitdagende eenheid (Efeziërs 4:1-16)
Wij hoeven geen eenheid te worden, wij zíjn het al! Wel worden we opgeroepen om de eenheid die ons door de Geest is gegeven te bewaren. Je bent aan elkaar verbonden en hebt steun aan elkaar, ook al vind je elkaar niet altijd even leuk. Zo kijken we ook naar onze reisgenoten op deze trektocht: we zijn aan elkaar gegeven, we zijn in Christus aan elkaar verbonden en hebben elkaar nodig op onze reis.

Thema 6: Revolutionaire relaties

Revolutionaire relaties (Efeziërs 5:21-6:9)
De relatie met Jezus zet al onze andere relaties (huwelijk, kinderen, werk) in een ander licht. Tijdens een trektocht zoek je ’s avonds samen de warmte van een kampvuur. In een kring rond het vuur bestaan er geen rangen en standen. Op onze trektocht vinden wij een revolutionaire gelijkheid als we samen rond het ene Vuur zitten en ons warmen aan Christus

Thema 7: Kostbare genade

Kostbare genade (Efeziërs 2:1-10)
We zijn met elkaar op trektocht en geroepen om de weg te gaan van de goede daden. Die koers is volledig ingegeven door genade! Onderweg gaat er regelmatig iets fout en heeft iemand hulp en verzorging nodig. Ook in onze gemeente en op onze trektocht gaat er regelmatig iets fout. Wij maken fouten, zijn kwetsbaar en soms ziek. Gelukkig mogen we allemaal leven van genade.

Thema 8: Kwetsbare kracht

Kwetsbare kracht (Efeziërs 6: 10-24)
Een trektocht is een kwetsbare onderneming. Die loop je niet op eigen kracht.  Voor zo’n lange en veeleisende tocht heb je krachtvoer nodig. Zo is het ook met onze trektocht. We komen niet vooruit op eigen kracht, maar zijn afhankelijk van de kracht die God ons geeft. De heilige Geest is ons krachtvoer. Jezus staat boven alle krachten die in ons en in de wereld aan het werk zijn. En wij mogen delen in zijn kracht, die verrassend anders is.

Thema 9: Verwonderen en doorgeven

Verwonderen en doorgeven (Efeziërs 3: 1-21)
Al je belevenissen van de trektocht kun je opschrijven in een logboek zodat je later je verhalen weer kunt delen. Ook foto’s helpen je om verwonderd terug te kijken op alles wat je gezien en gedaan hebt en deze ervaring te delen met anderen. We sluiten de trektocht af door verwonderd terug te kijken en dit te delen met onze omgeving. We ontvangen een overvloed van liefde om weer uit te delen. Gods liefde is immers nooit bedoeld geweest voor een select groepje, maar voor iedereen, overal ter wereld. Het is de rijkdom van Christus die wij mogen doorgeven. Dat vraagt van ons dat we in beweging komen, uit onze comfortzone stappen en mensen opzoeken waar ze zijn.

Trektocht materialen

De volgende materialen zijn onderdeel van de trektocht

Alle materialen zijn alleen digitaal beschikbaar.

Elk thema bestaat uit een aantal materialen:

 • Bijbelleesrooster (5 dagen per week)
 • Handreiking voor een themadienst (inclusief leespreek en bijbehorende ppt)
 • Handreiking voor een kringen, wijken of bijbelstudiegroepen
 • Handreikingen voor jeugdwerk en kinderwerk
 • Handreiking voor een kort bezinningsmoment voor Kerkenraad en diaconie

Daarnaast zijn er handreikingen voor:

 • Drie gemeentebrede bijeenkomsten
 • Drie themabijeenkomsten voor Kerkenraad en diaconie

Gemeentebrede bijeenkomsten

Tijdens jullie ontdekkingstocht zijn er drie momenten om als gemeente samen vooruit te kijken en de richting te bepalen waarin jullie verder willen.

 • Thema 1: Ontvangen en verwonderen – Oefenen in het ontvangen van Jezus’ liefde door te luisteren en Hem te volgen.
 • Thema 5: Uitdagende eenheid – Oefenen in het leren waarderen van elkaar als voorproefje van het koninkrijk.
 • Thema 9: Verwonderen en doorgeven – Groeien in het delen van je leven en doorgeven van de liefde van Jezus.

Themabijeenkomsten voor Kerkenraad en diaconie

Naast de korte maandelijkse handreikingen voor de Kerkenraad en diaconie, zijn er ook drie thema bijeenkomsten om uitgebreider stil te staan en na te denken over de richting waarin je je als gemeente beweegt.

Trektocht en kerkelijk seizoen

Een aantal trektocht thema’s sluit goed aan bij het kerkelijk seizoen. Zo sluit thema 4 bijvoorbeeld goed aan bij Advent, thema 7 bij de lijdenstijd, thema 8 bij Pasen en thema 9 bij Pinksteren.

Tip: een aantal gemeenten organiseert rond kerst een lichtjes tocht. Deze activiteit past goed bij thema 4 – Lopen in het licht. Meer informatie en een draaiboek vind je hier: Kerstwandeling of lichtjestocht.

Maak kennis met het traject

Ben je benieuwd naar de materialen en wil je ontdekken of het traject iets voor jullie kerk is? De materialen van de eerste maand (Thema 1 – Ontvangen) kun je nu gratis uitproberen.

Bij elk thema horen verschillende producten. In het informatiepakket vind je een overzicht van de producten, zie je voor wie wat is bedoeld en hoe je de materialen gebruikt.

Via onderstaande knoppen download je het informatiepakket en de verschillende producten die horen bij dit thema.

Informatiepakket Materialen Thema 1 Ontvangen en verwonderen

Mogelijkheden

Spreken de materialen van Thema 1 je aan en wil je daarna verder? Of besluit je gelijk het traject te willen volgen? Dan zijn er twee mogelijkheden:

 • Jullie volgen de Trektocht zelfstandig. Je ontvangt alle materialen en organiseert en begeleidt jullie trektocht zelf. De materialen zijn zo geschreven dat je daar zelfstandig mee aan de slag kunt. Je kunt de materialen via onze webshop bestellen voor €450 euro. Alle materialen zijn in principe alleen digitaal beschikbaar.
 • Jullie volgen de Trektocht en worden daarbij begeleid vanuit Kerkpunt. In een intakegesprek verkennen we de concrete behoefte, waarna we een inhoudelijk aanbod formuleren en een bijpassende offerte opstellen.

Communicatiematerialen

Leuk dat jullie meedoen aan de trektocht! Hieronder vind je communicatiematerialen om te gebruiken in jouw kerk.