We zitten als kerken weer in een bijzondere situatie. Door de maatregelen zien onze diensten en ons kerkelijk leven er heel anders uit: kleine kringen, veel digitale ontmoetingen. Het seizoen is volop begonnen, maar de kerk moet op sommige terreinen weer een stapje terugdoen. Dat heeft gevolgen voor de organisatie van diverse activiteiten. Gelukkig staat het kerkelijk leven  niet stil, dus is er ook op het gebied van veiligheid werk aan de winkel. Hieronder vind je 7 tips waarmee je in ‘Corona tijd’ aan de slag kunt gaan.

Zeven tips

1. Stel een vertrouwenspersoon aan

Heeft jouw gemeente (nog) geen vertrouwenspersoon? Juist nu het kerkelijk leven zich voornamelijk in kleine kringen afspeelt, is het erg belangrijk dat er een vertrouwenspersoon is die voor iedereen goed bereikbaar is. Bij een vertrouwenspersoon kunnen gemeenteleden vragen stellen, signalen aangeven, melding doen van ongewenste situaties. Ook kan de vertrouwenspersoon een belangrijke rol spelen bij voorlichting en preventieactiviteiten.

2. Maak een risico analyse

Hoe is jouw gemeente georganiseerd in deze corona tijd? Welke activiteiten kunnen ‘gewoon’ doorgaan en welke wijzigingen hebben plaats gevonden? Komt de kerk in kleine kringen samen, anders dan normaal? Zorg dat je in beeld hebt in welke verbanden en op welke manieren het huidige gemeenteleven plaatsvindt.

3. Ondersteun leiders van kleine groepen

Met meer nadruk op kleinere groepen zal de pastorale verantwoordelijkheid meer gedeeld worden. Zijn deze leiders hiervoor ook toegerust wat betreft de pastorale opvang? Is daar oog voor? Spreek dit eens door met de kerkenraad of het pastorale team.

Goede begeleiding en training in het herkennen van pastorale vragen en het bewaken van grenzen en organiseren van een gezonde nabijheid en distantie zijn nodig. Organiseer bijvoorbeeld eens een (digitale) meeting met de kringleiders en bespreek dit punt. Wijs hen op de werkvorm Huiskringtool Veilige Gemeente die je vindt op www.veiligekerk.nl. Een mooie vorm om over veiligheid in de
gemeente in gesprek te komen met elkaar.

4. Draag zorg voor een goed bekende meldprocedure.

Maak in je gemeente bekend dat mensen ongewenst gedrag altijd bij het Meldpunt Misbruik kunnen melden en geef de contactgegevens door (www.meldpuntmisbruik.nl). Is er een vertrouwenspersoon aangesteld in je gemeente, geef dan opnieuw de contactgegevens door via de nieuwsbrief / website of vraag de vertrouwenspersoon een korte introductie te geven tijdens of na de zondagdienst. Geregeld aandacht geven aan een meldprocedure levert mogelijk meldingen op die anders misschien niet zichtbaar werden; het heeft bovendien ook een sterke preventieve werking.

5. Ga aan de slag met het stappenplan veilige kerk

Op de website Veiligekerk.nl kan je gratis het Stappenplan Veilige Kerk downloaden. In dit Stappenplan vind je een aantal werkvormen die prima geschikt zijn voor het werken in kleine groepen en die je met enige creativiteit ook in digitale ontmoetingen kunt gebruiken. Ga als predikant eens over dit thema preken

6. Voer persoonlijke gesprekken op open of openbare plekken.

Instrueer mensen met een kerkelijke functie om zoveel mogelijk in openbare plekken persoonlijke gesprekken te voeren, of stel het eigen kerkgebouw open voor één op één of kleinschalige ontmoetingen. Let er daarbij op dat er voldoende ramen (bijv. in de deur) zijn wanneer er gebruik gemaakt wordt van gesloten ruimtes. Voor veel professionals is dit al standaardpraktijk, maar het is belangrijk om deze tip juist ook bij vrijwilligers aan te reiken.

7. Heb oog voor kwetsbare gezinnen

In de media lezen we regelmatig over zorgen die er juist in deze tijd zijn omtrent gezinnen, pubers, onveilige thuissituaties. Op de webpagina van het Meldpunt Misbruik: ’Aandacht voor gezinnen’ is een aantal items hierover geplaatst.

Wat kan het Meldpunt Misbruik betekenen?

Bovenstaande adviezen zijn overgenomen uit een paper van Meldpunt Misbruik. Neem bij (vragen over) een situatie van misbruik altijd contact op met het Meldpunt Misbruik. Bij het meldpunt werken betrokken medewerkers die in actuele situaties graag met je meedenken. Samen sterk voor een veilige kerk!