Deelname aan Nieuw Kerkelijk Peil vraagt om akkoord op wederzijdse verplichtingen. Daarom moet de contactpersoon ook bevoegd zijn om namens de gemeente een verplichting aan te gaan, bijvoorbeeld een scriba of voorzitter kerkenraad. Het gaat om de volgende voorwaarden:

De kerkelijke gemeente:

  • Voert de enquête uit binnen twee maanden na ontvangst van het materiaal.
  • Zorgt voor geanonimiseerde inzameling van de enquêteformulieren.
  • Zorgt voor het opsturen van de papieren surveyformulieren naar Kerkpunt.
  • Accepteert de licentieovereenkomst voor de Church Life Survey producten.
  • Gaat ermee akkoord dat de geanonimiseerde gegevens die in dit onderzoek worden verzameld opgeslagen worden op de servers van de PThU en NCLS Research Australia. De opslag van data gebeurt conform de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  • Gaat ermee akkoord dat de geanonimiseerde gegevens die in dit onderzoek worden verzameld, gebruikt kunnen worden voor andere wetenschappelijke onderzoeken en daarop gebaseerde publicaties vanuit PThU/CCC en NCLS Research Australia, en informeert de kerkleden hier actief over.

De PThU, namens Kerkpunt:

  • Zorgt voor geanonimiseerde inzameling en verwerking van de enquêteformulieren.
  • Zorgt voor een rapportage (‘Profiel’) met de resultaten van de kerkelijke gemeente.
  • Zorgt voor veilige opslag van de verzamelde data conform de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  • Hanteert de Gedragscode wetenschappelijke integriteit van de Vereniging van Universiteiten (VSNU). Belangrijke waarden in deze gedragscode zijn zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, controleerbaarheid en onafhankelijkheid.