Wat hebben jullie als gemeente allemaal in huis? Dat ontdek je met Nieuw Kerkelijk Peil. Vraag gemeenteleden wat zij de kracht van jullie gemeente vinden of waar zij naar verlangen. Met het Nieuw Kerkelijk Peil denk je na over de toekomst van de gemeente – niet vanuit tekort, maar vanuit wat jullie in huis hebben. Wil je weten waar je als gemeente staat? Doe dan mee.

Nieuw Kerkelijk Peil is het onderzoekinstrument van de PThU dat we ook binnen Kerkpunt gebruiken.

Wat onderzoeken we?

Nieuw Kerkelijk Peil is gebaseerd op een enquête die ontwikkeld is door Australische kerkgenootschappen. In meer dan 25 jaar is deze enquête uitgegroeid tot een gebalanceerde, wetenschappelijk onderbouwde manier om het eigen kerkelijk leven te peilen. Nieuw Kerkelijk Peil is dus gebaseerd op jarenlange, internationale ervaring met als doel: lokale gemeenten helpen hun eigen vitaliteit te versterken.

Negen kernkwaliteiten

Nieuw Kerkelijk Peil onderzoekt negen kernkwaliteiten, die samen een breed beeld geven van de vitaliteit van jullie gemeente. Deze negen kernkwaliteiten zijn verdeeld in drie clusters:

Interne kwaliteiten

De interne kwaliteiten gaan over het interne leven van de geloofsgemeenschap. Deze kwaliteiten maken duidelijk of een gemeente haar leden helpt om:

 

 • een levend en groeiend geloof te hebben
 • een vitale en ondersteunende viering te ervaren
 • een sterk en groeiend gevoel van verbondenheid te hebben

Op inspiratie gerichte kwaliteiten

De op inspiratie gerichte kwaliteiten richten zich op het leiderschap en gevoel van richting voor de kerk. Deze kwaliteiten maken duidelijk in hoeverre leden ervaren dat de gemeente:

 

 • een duidelijke, breed gedeelde visie heeft
 • inspirerend en ondersteunend leiderschap biedt
 • open staat voor vernieuwing

Naar buiten gerichte kwaliteiten

De naar buiten gerichte kwaliteiten geven aan in hoeverre leden:

 • zich praktisch inzetten voor de dienst aan de samenleving
 • hun geloof willen delen en of ze daar in slagen
 • zich bewust inzetten voor inclusie van diverse groepen mensen

Het onderzoek kijkt naar de sterkte van iedere kernkwaliteit aan de hand van een aantal vragen die deelnemers aan de enquête beantwoorden.

Naast deze negen kernkwaliteiten gaat het onderzoek ook in op andere aspecten van de vitaliteit van de gemeente. Bijvoorbeeld 3 bezoekersstatistieken, namelijk:

 • betrokkenheid van jongeren en jongvolwassenen
 • hoeveel bezoekers nieuw zijn
 • veranderingen in bezoekersaantallen en samenstelling van de bezoekers

Daarnaast wat gemeenteleden het meest waarderen aan hun gemeente en waar ze de komende tijd prioriteit aan zouden willen geven. Ook brengt het onderzoek ook gaven en talenten van gemeenteleden in kaart.

Hoe ziet het eruit?

Bekijk een voorbeeld profiel

Voorbeeld profiel