Ongeveer 40% van de wereldbevolking moet leven van één euro per dag. Wereldwijd hebben nog steeds ruim twee miljard mensen geen schoon drinkwater. Van diakenen mag worden verwacht dat ze oog hebben voor de nood in de wereld. Noodhulp en giften aan hulporganisaties horen daarbij. Door als diaconie een giftenbeleid vast te stellen, voorkom je dat bij elk steunverzoek uitgebreide discussies gevoerd worden over binnengekomen steunverzoeken.

Giftenbeleid

Je kunt als diaconie bijvoorbeeld vaststellen dat je in het komende jaar aan tien met name genoemde hulporganisaties een gift wil geven ter grootte van een bepaald bedrag. In een volgend jaar kun je bijvoorbeeld vijf van die tien instellingen vervangen door vijf nieuwe organisaties. Zo’n beleid is makkelijk uitvoerbaar en voorkomt steeds terugkerende discussies in de diaconie. Reserveer daarnaast wat ruimte in de diaconale begroting voor (niet te voorziene) noodhulp of projectsteun.

Goede doelen

Er zijn veel goede doelen die (regelmatig) aan diakenen een verzoek doen om financiële ondersteuning. Om diakenen te helpen bij de vraag of deze andere goede doelen voor een diaconale gift in aanmerking komen, zijn een aantal criteria ontwikkeld. Deze criteria helpen diakenen om te bepalen of een doel voor een diaconale gift in aanmerking komt. De criteria voor de beoordeling van een aanvraag om (financiële) steun vind je hier.

Noodhulp

Naast hulporganisaties die structurele hulp nodig hebben zijn er voortdurend noodhulp projecten en tijdelijke hulpprojecten die een beroep doen op de diaconieën. Voor wat betreft noodhulp is het advies in gevallen giften te geven aan professionele, christelijke (nood)hulporganisaties, zoals Verre Naasten, Tear, ZOA, en Woord en Daad. Het Diaconaal Steunpunt informeert diaconieën hierover via de nieuwsbrief en de website.

Kerkenhelpenkerken.nl

Kerkenhelpenkerken.nl is een initiatief van de GZB, het diaconaat van de  Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) en Verre Naasten. Samen helpen ze partnerkerken in noodgebieden om hulp te verlenen. Door directe samenwerking met lokale kerken, is het mogelijk om snel en efficiënt de juiste hulp te bieden. De lokale kerken kennen de mensen in hun omgeving en weten waar de grootste nood is. www.kerkenhelpenkerken.nl

Christelijk Noodhulpcluster

Het Christelijk Noodhulpcluster is een samenwerkingsverband van Dorcas, EO-Metterdaad, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA. Ze komen in actie bij humanitaire noodsituaties, ontstaan door natuurrampen of conflicten.
www.christelijknoodhulpcluster.nl