Nogal wat gedetineerden ontdekken tijdens hun gevangenschap de waarde van het geloof en van de christelijke gemeenschap. Toch vinden ze na hun vrijkomen moeilijk aansluiting bij een lokale kerk. Ze kennen weinig mensen, de kerk is vaak een middenklasse kerk, ze voelen zich schuldig, het zit niet in hun systeem.

Netwerk

Als kerk kun je een sociaal netwerk bieden. Het diaconaal platform in Veenendaal heeft daarover bijvoorbeeld afspraken gemaakt met de burgerlijke gemeente. Vrijwilligers uit de kerken ondersteunen ex-gevangenen die in Veenendaal komen wonen. Zo biedt je praktische steun:

 • Begeleiding als schuldhulpmaatje.
 • Leren omgaan met minder geld dan men in het criminele circuit gewend was.
 • Het helpen aanvragen van sociale voorzieningen.
 • Samen op zoek gaan naar werk, kerk en zingeving.
 • Helpen om bij de juiste instanties aan benodigde inschrijvingen of papieren te komen.
 • Gastgezin zijn waar een ex-gedetineerde regelmatig welkom is.
 • Motiveren op momenten dat het even tegenzit.

Wat kun je verder doen?

Via acties kun je betrokkenheid vanuit de gemeente creëren. Hieronder volgen een aantal concrete suggesties:

 • Organiseer een gevangenenzondag of themadienst voor bewustwording.
 • Organiseer acties voor (ex-)gevangene, zoals een kerstpakkettenactie of een kindercadeauproject: een vrijwilliger die in de buurt woont koopt een verjaardagscadeau en brengt dit, namens vader of moeder uit de gevangenis, langs op de verjaardag van het kind.
 • Abonneer je op de maandelijkse digitale gebedsbrief van Gevangenenzorg en bid mee voor gevangenen en hun familieleden.
 • Doe mee aan de jaarlijkse kerstkaartenactie van Ark Mission.
 • Via Open Doors of Amnesty International kun je politieke of religieuze gevangenen steunen via gebed en schrijven.
 • Vraag de gratis toolkit voor kerken aan bij Exodus Nederland en geef het onderwerp ‘gevangenschap’ een plek in de dienst.

Kerken met Stip

Voor een ex-gedetineerde is het vaak moeilijk om terug te keren naar de samenleving en de draad van een gewoon leven weer op te pakken. Het geloof en de steun van een gemeente zijn juist dan van groot belang. Gelukkig zijn er kerken die ex-gedetineerden een kerkelijk en sociaal een dak boven het hoofd willen bieden. Dit zijn de zogenaamde kerken met stip. De stip herinnert aan een vroeger gebruik. Zwervers brachten vroeger als teken een stip aan op huizen en boerderijen die bekend stonden om hun gastvrijheid voor zwervers. Kerken met Stip heeft hier op voortgeborduurd.

Hoe welkom zijn ex-gevangenen in jouw kerk?

Wat moet je doen om Kerk-met-stip te worden?

 • Zorg voor draagvlak in de gemeente, bij de kerkenraad en de voorganger(s).
 • Regel opvang en begeleiding voor gasten uit deze doelgroep.
 • Zorg voor goed beleid hoe u nieuwkomers in je gemeente introduceert.
 • Zorg dat de gemeente snapt dat nieuwkomers anoniem willen snuffelen en kunnen afhaken.
 • Ex-gedetineerden kunnen terugvallen. De gemeente moet alert zijn en weten waar ze terecht kan als zich problemen voordoen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Kerken met Stip.

Gemeentelid in detentie, en dan?

Detentie, het lijkt soms zo ver van de kerk af te staan. Maar soms komen ook gemeenteleden in aanraking met Justitie. Wat doe je als diaken of ouderling van een kerkelijke gemeente als een gemeentelid vast komt te zitten? Hoe reageert de gemeente?
Op de website van Gevangenenzorg Nederland kun je een brochure downloaden die de meest gestelde vragen behandelt. Het is een eerste handreiking aan leidinggevenden en andere gemeenteleden die hiermee te maken krijgen.
Heb je vragen? Dan kun je die altijd stellen aan Gevangenenzorg Nederland. Op de website vind je daarvoor de contactgegevens.

Naar gevangenenzorg

Kindercadeau

Via het Kindercadeau-programma krijgen jarige kinderen tot en met 17 jaar een cadeautje van hun vader of moeder uit de gevangenis. Ook tijdens kerst kunnen kinderen een cadeautje ontvangen. Het cadeautje wordt gekocht en gebracht door een vrijwilliger en namens de vader of moeder gegeven. Hiermee wordt de band tussen ouder en kind tijdens detentie ondersteund. Voor een kind is het heel belangrijk om te ervaren “Papa heeft aan mij gedacht…”. Hierdoor voelt het kind zich gezien door zijn of haar vader.

Daarmee kan het bezorgen van een cadeautje namens papa bij het kind leiden tot een positiever beeld van zijn of haar vader. Het is iets positiefs, soms in een lange reeks van negatieve signalen.

Het Kindercadeau is vaak het eerste contact met het gezin van een gedetineerde In de praktijk blijkt dat een dergelijk eerste contact aanleiding is voor de moeder om zelf ondersteuning te vragen van een vrijwilliger. De vrijwilliger biedt een luisterend oor en denkt en werkt mee bij de oplossing van allerlei praktische zaken.

Wil je meer informatie of wil je dit initiatief steunen? Kijk dan op Kom in actie bij het kopje Kindercadeau.