Hoe is het voor iemand die niet kerkelijk betrokken is om een dienst in een christelijke gemeente bij te wonen? Wat valt hem of haar op? Wat geeft vervreemding? En andersom: wat zijn de dingen die de gast juist raken en aanspreken? Kortom: hoe beleeft een gast zo’n dienst?

Onderzoek Kerk door de ogen van de gast

René van Loon, die eerder het boek Lente in de kerk (2020) schreef, doet hier onderzoek naar in de breedte van het kerkelijk spectrum: katholiek, protestants en evangelisch. Het onderzoek heet Kerk door de ogen van de gast.

Voor dit project zoekt René dertig tot zestig gemeenten die aan dit onderzoek mee willen doen. Het is de bedoeling dat een deelnemende gemeente vijf niet-kerkelijke gasten uitnodigt om ieder een dienst bij te wonen in de komende maanden december-januari-februari. Vervolgens vullen ze daarover een enquêteformulier in. Het zoeken van mensen die mee willen doen blijkt minder moeilijk dan het lijkt: veel mensen zijn bereidwillig om te helpen.

Zo krijg je als kerk een unieke gelegenheid om in de spiegel te kijken door de ogen van de gast.

In de spiegel kijken

De plaatselijke kerkleiding (kerkenraad, oudstenraad, parochiebestuur) krijgt inzicht in de enquêteformulieren van de mensen die in hun gemeente een dienst hebben bezocht. Zo krijg je als kerk een unieke gelegenheid om in de spiegel te kijken door de ogen van de gast. Die gast laat zien wat er mooi en waardevol is, wat een bezoeker aanspreekt, en ook wat vervreemding oproept. Ongetwijfeld zijn daar zaken bij die verbeterd kunnen worden, soms al heel eenvoudig. Elke deelnemende kerk krijgt aan het einde van de rit het boek met de uitkomsten van het totale onderzoek.

Heb je interesse? Stuur dan liefst vóór 1 december een email naar renevanloon@samaritaan.org. Is deze datum een probleem, dan kan in overleg met René naar een oplossing worden gezocht. Vervolgens kun je dan beslissen of je als gemeente daadwerkelijk deelneemt aan het onderzoek.

Informatie voor plaatselijke kerken

Hieronder kun je een aanvullende informatie rond het onderzoek downloaden:

  • In de ‘Toelichting voor plaatselijke kerken’ vind je alle informatie voor de leidinggevenden in de kerk. Het verzoek is om zo mogelijk voor 1 december te laten weten of jullie willen meedoen aan het onderzoek. Is deze datum een probleem, dan kan in overleg met René naar een oplossing worden gezocht.
  • De ‘Informatiebrief aan mogelijke deelnemer’ bevat informatie voor mensen die niet kerkelijk betrokken zijn en die er wel voor open staan om een keer een dienst bij te wonen en daarover een vragenlijst in te vullen. In deze brief vind je ook de link naar de digitale vragenlijst.
  • Voor deelnemers die de vragenlijst niet digitaal kunnen of willen invullen, is de vragenlijst als PDF beschikbaar om te printen. Na invulling kan de vragenlijst naar René worden opgestuurd.
Download Informatie pakket onderzoek