Overal waar gemeenteleden aandacht, zorg of hulp geven buiten hun eigen gemeenschap, doen ze belangrijke ervaringen op. Bijvoorbeeld als schuldhulpmaatje, of in een project via Present of wanneer je meewerkt aan een inloopmaaltijd of gewoon betrokken bent bij mensen in je omgeving. Je leert nieuwe mensen kennen die anders denken en leven dan jijzelf. Je komt achter voordeuren die anders niet voor je open gaan. Je wordt geconfronteerd met schrijnende en verdrietige situaties, met mensen die gekwetst of verhard zijn door het leven. Soms word je ook verrast door een oprecht zoeken naar God door mensen van buiten de kerk.

Leren van ervaringen

Je kunt iets leren van die diaconale ervaringen. Denk aan leren luisteren, je grenzen bewaken of het bijstellen van vooroordelen. Ook kun je iets leren over God, je eigen geloof en hoe er tegen de kerk wordt aangekeken. Hoe bewuster je met deze ervaringen omgaat, hoe meer mensen ervan leren. Dat wordt verder versterkt als gemeenteleden hun ervaringen met elkaar delen en elkaar er op bevragen.

Diaconaal leren stimuleren

We noemen dit proces waarin je leert van je diaconale ervaringen ‘diaconaal leren’. Het helpt je om te benoemen wat het met jezelf doet. Om te groeien in bewogenheid en betrokkenheid bij je naaste. Je kunt zo ook nieuwe wegen vinden als gemeente. Stimuleer en ondersteun daarom het delen van de opgedane ervaringen. Nodig gemeenteleden uit om die met elkaar te delen. Creëer daar bewust momenten voor, bijvoorbeeld na een diaconale activiteit. Als mensen het lastig vinden om erover te vertellen, vraag ze dan om hun ervaringen op papier te zetten. Help hen om via goede vragen tot reflectie te komen. Hieronder vind je hiervoor enkele voorbeeldvragen.

Persoonlijk

 • Wat raakte je vooral in de diaconale situatie? Waarom juist dat?
 • Wat heb je ontdekt over hoe je reageert op lastige situaties?
 • Wat heb je geleerd over de ander(en) die je ontmoette?
 • Wat riep vragen op waarmee je verder aan de slag wilt/moet?
 • Wat wil je leren voor je toekomstige diaconale handelen?

Over de kerk

 • Wat hebben we ontdekt over hoe mensen naar de kerk kijken?
 • Wat zijn redenen voor mensen om wel of niet bij een kerk betrokken te zijn?
 • Wat leren we hieruit voor ons kerkelijke functioneren?
 • Wat betekenen onze ervaringen voor onze missionaire communicatie?

Over de samenleving

 • Wat leren we uit deze ervaringen over de samenleving?
 • Welke onrechtvaardige situaties willen/moeten we aan de orde stellen bij instanties of bij de lokale politiek / overheid?
 • Wat kunnen we als kerk(en) betekenen in concrete situaties van mensen die aandacht, hulp of zorg te kort komen?

Over het geloof

 • Door welke geloofsovertuigingen lieten we ons leiden bij ons handelen?
 • Welke vragen stellen onze ervaringen bij onze overtuigingen?
 • Welk licht werpt de Bijbel op onze praktijkervaringen?

Diaconale leertest

Wil je persoonlijk en gezamenlijk leren uit diaconale ervaringen? Doe dan de leertest.

Doe de leertest