Als diaken kun je te maken krijgen met situaties van schulden, financiële tegenslagen en soms zelfs armoede zowel in als buiten de gemeente. Je mag dan hulp bieden zodat nieuw perspectief ontstaat en niemand gebukt gaat onder de gevolgen van armoede. Maar het vinden van een goede werkwijze is niet altijd zo eenvoudig. Deze brochure wil je helpen om op een barmhartige en verantwoorde wijze steun te bieden bij financiële nood.

In de brochure hebben we ons bewust beperkt tot de aspecten van het financieel ondersteunen. Vanzelfsprekend hebben bemoediging, begeleiding en gebed daarbij een belangrijke plaats!

We hopen dat deze brochure diakenen zal helpen om de liefde van Christus in en buiten de gemeente zichtbaar handen en voeten te geven.

6,95

Aantal:

Tags:

Diaconaat