Is de Maaltijd van de Heer wel of niet voor kinderen bestemd? Voor velen is het vanzelfsprekend: nee, Avondmaal is er pas ná de Openbare Geloofsbelijdenis. Zo was het lang in de gereformeerde traditie. Toch begint er her en der verandering in te komen.

Kinderen wel of niet? Hoe zit dat eigenlijk in de geschiedenis? Soms lijkt het wel alsof het altijd al ‘gewoon’ was dat kinderen niet aangaan, maar klopt dat eigenlijk wel? Openbare Geloofsbelijdenis als ‘toegang’ tot het Avondmaal? Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar is dat eigenlijk wel zo? Waar komt deze praktijk eigenlijk vandaan?

In deze notitie komen deze vragen uitgebreid aan de orde. Want als je samen recht wilt doen aan dit onderwerp, dan moet je wel weten waar je over praat. Pas dan doe je het onderwerp werkelijk recht. En niet alleen het onderwerp, ook ieder die erbij betrokken is: mensen van alle leeftijden, net geboren, in de laatste levensfase en alles daar tussen in. En voor alles: dan doe je pas werkelijk recht aan het geschenk van de Maaltijd van de Heer.

5,50

Aantal:

Tags:

Liturgie